Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Udalosti DŠÚ

Duchovno-formačné sústredenie novoprijatých p ...
Duchovno-formačné sústredenie novoprijatých pedagógovZačínajúci a novoprijatí učitelia a vychovávatelia cirkevných škôl a školských zariadení Žilinskej diecézy sa stretli na formačnom sústredení v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch. Pod duchovným vedením školského kaplána Mgr. Slavomíra Trnku sa zamýšľali nad poslaním učiteľa a vychovávateľa cirkevnej škol ...
Prezentácia 2. súťažnej úlohy CM 1150
Prezentácia 2. súťažnej úlohy CM 1150V rámci prípravy na slávenie jubilea 1150. výročia príchodu sv. Cyrila ...
Komentár k logu putovania
Komentár k logu putovania   Sv.  Cyril  a   sv. Metod   prišli  na   naše územie v roku 863 a priniesli nám  vieru  v ukrižovaného a  zmŕtvychvstalého Ježiša Krista ,čo symbolizuje dvojkríž. Evanjelium napísané v Hlaholike, v našom prvom písme, symbolizuje začiatočné písmeno  „S" , zobrazené ako putujúca postava človeka . ...
Súťaž! Súťaž? Súťaaaž!
Súťaž! Súťaž? Súťaaaž!Diecézny školský úrad v Žiline vyhlasuje súťaž pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy...
Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a sp ...
Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a MetodaMilí súťažiaci, milí priatelia! Ďakujeme za zaslanie spracovanej prvej úlohy. Niektoré z nich už evidujeme ...
Škola putovala za Pannou Máriou
Škola putovala za Pannou MáriouV 20. jubilejnom roku školy OATA sme zorganizovali už piatu školskú púť...
Duchovný deň žiakov
Duchovný deň žiakovDňa 29.9.2012 sa žiaci 6. A triedy z cirkevnej Základnej školy s materskou školou Antona Bernoláka v Martine...
Strana: ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Strana 23 z 28