Diecézny cirkevný súd v Žiline

Základné informácie

Skôr, ako podáte svoju žiadosť Diecéznemu cirkevnému súdu, obráťte sa na svojho kňaza vo svojej farnosti, aby Vám poradil a pomohol spísať Vašu žiadosť.

Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť na stránke Tlačivá.

Dôvody, pre ktoré by mohlo byť manželstvo vyhlásené za neplatné, sú v kňazskej zóne. Prístup k týmto dokumentom majú kňazi, preto je potrebné sa na nich obrátiť.

Po návšteve kňaza vo Vašej farnosti, ktorý Vám poskytne po svojom zvážení dôvody, sa obráťte na Diecézny cirkevný súd v Žiline, kde môžete využiť aj možnosť konzultácie pre záujemcov o prípadný súdny proces.

Stretnutie na cirkevnom súde si dohodnite telefonicky v úradných hodinách (pozri Kontakty).

Za vedenie procesu bola diecéznym biskupom stanovená taxa 150 €, ktorú je povinný zaplatiť žiadateľ (žalujúca stránka). Túto sumu je možné uhrádzať jednorazovo alebo na splátky.

Ak v priebehu procesu je potrebné spolupracovať so súdnym znalcom, poplatok za znalecký posudok je povinný zaplatiť žiadateľ, a to aj za posudok na nežalujúcu stránku. (Poplatok za znalecký posudok nie je súčasťou taxy stanovenej za vedenie procesu.)


Viac informácií o cirkevných súdoch a riešení manželských káuz nájdete v sekciích Dokumenty a články a FAQ.späť