Centrum dialógu a kultúry

Žiadateľ projektu:

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Mariánske námestie 23
010 01 Žilina

Popis projektu:


Úlohy projektu: pomocou vzájomnej spolupráce  a neustáleho dialógu pomáhať meniť spoločenské vzťahy v komunitách , budovať dobré susedské vzťahy a kontakty a spoločnými aktivitami posilňovať všetky duchovné a tvorivé sily v človeku

Cieľové skupiny: rodiny, dospelí , široká verejnosť

Aktivity prijaté v rámci projektu:

  • Snúbenecké a manželské diskusné stretnutia
  • Trojmedzie - kultúrny bod troch krajín - stretnutia obyvateľov
  • Bussines stretnutie - etika, podnikanie, rodina, kresťanstvo
  • Týždeň kresťanskej kultúry
  • Seniori spoznávajú svet
  • Stretnutia kresťanských intelektuálov, dobrovoľníkov
  • Diskusné večery

Očakávané výstupy a výsledky:

  • Zborníky, články, elektronické publikovanie, film o projekte a jeho význame, spriatelenie sa navzájom, lepši a častejšia komunikácia a výmena skúseností v práci s dospelými, predstavenie kultúrnych a duchovných koreňov oboch regiónov
  • Vydané dokumenty a video nahrávky z priebehu celého projektu


Cezhraničný dopad:

Lepšie spoznanie možností susedskej spolupráce, výmena skúseností s prácou s dospelými , využitie vzájomného potenciálu skúsených lektorov a odborníkov v rôznych spoločenských oblastiach, upevnenie dialógu medzi národmi, prezentácia kultúrnych hodnôt oboch regiónov

Názov a úloha cezhraničného partnera:

Diecezja Bielsko-zywiecka
ul. Żeromskiego 5-7
43-300 Bielsko - Biała
Poľská Republika

Koordinátor cezhraničných aktivít - lektor niekoľkých tém stretnutia snúbencov a manželov, spoluorganizácia stretnutia troch kultúr na Trojmedzí, spolupráca  v rámci Týždňa kresťanskej kultúry - spolupráca na spoločných duchovných a kultúrnych podujatiach - výstava fotografií, festival kresťanského dokumentárneho filmu, organizačné zabezpečenie návštevy seniorov zo žilinskej diecézy v Bialsku- Biala

Rozpočet projektu (v EUR):

Celkové oprávnené náklady: 22 222,00 EUR

Spolufinancovanie z  ERDF: 17 944,27 EUR (80,75 % oprávnených nákladov)


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

Projekt na stiahnutie