Dokumenty pápeža

Posolstvo Benedikta XVI.:

  • k pôstu 2012
  • ku dňu chorých 2012
  • ku dňu migrantov 2012
  • ku dňu masmédií 2012

Pravidelné príhovory

Urbi et orbi
Anjel Pána
Generálne audiencie

Encykliky

Láska v pravde (29. 6. 2009)
Spe salvi (30.11.2007) [hypertextová verzia]
Deus Caritas est (Boh je Láska) (25. 12. 2005) [hypertextová verzia]

Apoštolské konštitúcie

Anglicanorum coetibus (4. 11. 2009)

Exhortácie

Sacramentum caritatis (22. 2. 2007)

Motu proprio

Motu proprio Ecclesiae unitatem oľhadne Pápežskej komisie Ecclesia Dei (2. 7. 2009)

List Benedikta XVI. k uvedeniu Motu proprio Summorum pontificum
Summorum pontificum (7. 7. 2007)

Posolstvá

Posolstvo k Svetovému dňu misií (2009)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2008)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2007
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2006)

Posolstvo k 47. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2010)
Posolstvo k 46. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2009)
Posolstvo k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2008)
Posolstvo k 44. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2007)
Posolstvo k 43. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2006)

Posolstvo k 44. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov(2010)
Posolstvo k 43. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov(2009)
Posolstvo k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov(2008)
Posolstvo k 41. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov(2007)
Posolstvo k 40. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov(2006)

Posolstvo k 25. svetovému dňu mládeže (2010)
Posolstvo k 24. svetovému dňu mládeže (2009)
Posolstvo k 23. svetovému dňu mládeže (2008)
Posolstvo k 22. svetovému dňu mládeže (2007)
Posolstvo k 21. svetovému dňu mládeže (2006)

Posolstvo na Pôstne obdobie (2010)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2009)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2008)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2007)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2006)

Posolstvo k 18. svetovému dňu chorých (11.2.2010)
Posolstvo k 17. svetovému dňu chorých (11.2.2009)
Posolstvo k 16. svetovému dňu chorých (11.2.2008)
Posolstvo k 15. svetovému dňu chorých (11.2.2007)
Posolstvo k 14. svetovému dňu chorých (11.2.2006)

Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2010)
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2009)
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2008)
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2007)
Posolstvo k svetovému dňu pokoja (1.1.2006)

Posolstvo k 96. svetovému dňu migrantov a utečencov (2010)
Posolstvo k 94. svetovému dňu migrantov a utečencov (2008)
Posolstvo k 93. svetovému dňu migrantov a utečencov (2007)
Posolstvo k 92. svetovému dňu migrantov a utečencov (15.1.2006)

Iné diela 

Pastiersky list írskym katolíkom (19. 3. 2010)
List k vyhláseniu Roka kňazov pri príležitosti 150. výročia dies natalis Jána Márie Vianneya (16. 6. 2009)
Homília - Zelený štvrtok (13.4.2006)
Krížová cesta v Ríme (Koloseum, 25.3.2005)
Audiencia pre účastníkov kongresu, ktorý zorganizovala Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) (24.3.2007)
Späť do zoznamu príspevkov kategórie