Stretnutia mladých - poznanie, orientácia, angažovanosť

Zmluva o poskytuntí finančného príspevku mikroprojektu - na stiahnutie

Aktivita 1: Príprava výtvarnej súťažeVypracovali sa a odoslali propozície do všetkých škôl v diecéze aj nášmu partnerovi v Poľsku. Do 31.03.2013 nám boli doručené výtvarné práce. Po uzávierke boli vybraté najlepšie práce v každej kategórii. Odoslali sme pozvánky na vyhodnotenie prác a otvorenie výstavy.
Aktivita 2: Tvorba krátkeho videa o regióne Bielsko-BialaV dňoch 13.-14.6.2013 sa uskutočnilo stretnutie mladých v Bielsko-Biala. Počas dvoch dní 40 mladých zo Slovenska spoznávalo región Bielsko-Biala. Z tohto sa vytváral videozáznam, ktorý je spracovávaný, aby mohol byť použitý na prezentáciu regiónu Bielsko-Biala.
Aktivita 3: Workshopy pre mladých o regióne Bielsko-Biala V utorok. 7.5. 2013 sa v Diecéznom centre v sále Centrum dialógu a kultúry v Žiline konalo 6 workshopov (3 skupiny o 9:00 a tri skupiny o 10:30) zameraných na tému „Poznajme región Bielsko – Biala“. Účastníkov privítal Ing. Dušan Václav koorinátor 2, ktorý pripomenul, že stretnutie sa koná v rámci p ...
Aktivita 4: Seminár pre farské charity – princípy a dokumentyDňa 15. mája 2013 od 14.00-17.00 hod. sa uskutočnil prvý vzdelávací seminár pre dobrovoľníkov farských charít organizovaný Diecéznou charitou Žilina v spolupráci so Žilinskou diecézou. Zúčastnilo sa ho 25 laikov z rôznych farností diecézy. Cieľom seminára bolo hlbšie spoznať základné hodnoty, princí ...
Aktivita 5: Medzinárodná výtvarná súťaž - biblický motívPo uzávierke 31.03.2013 sme mali na Diecéznom katechetickom úrade 150 výtvarných prác od detí a mladých, ktorí výtvarne pracovali v rámci výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže" na motívy z Prvej knihy Kráľov, Knihy Rút a Evanjelia podľa Matúša. Spoločná téma vybraných kníh bola Syn Dávidov. ...
Aktivita 6: Seminár pre farské charity - projekty a fandraising12. júna 2013 od 14.00-17.00 sa uskutočnil druhý vzdelávací seminár pre dobrovoľníkov farských charít organizovaný Diecéznou charitou Žilina v spolupráci so Žilinskou diecézou. Zúčastnilo sa ho 25 laikov z rôznych farností diecézy. Cieľom seminára bolo zoznámiť sa s projektovým manažmentom, spôsobom ...
Strana: 1 2 3
Strana 1 z 3