05. 11. 2013

Aktivita 3: Workshopy pre mladých o regióne Bielsko-Biala

V utorok. 7.5. 2013 sa v Diecéznom centre v sále Centrum dialógu a kultúry v Žiline konalo 6 workshopov (3 skupiny o 9:00 a tri skupiny o 10:30) zameraných na tému „Poznajme región Bielsko – Biala“. Účastníkov privítal Ing. Dušan Václav koorinátor 2, ktorý pripomenul, že stretnutie sa koná v rámci projektu „Stretnutia mladých – poznanie, orientácia, angažovanosť,” podporeného z regionálneho operačného programu cezhraničnej spolupráce PL-SK. Následne sa účastníci mohli zoznámiť s históriou Poľska prostredníctvom animovaného videa. Po jeho skončení sa účastníci rozdelili do troch skupín a absolvovali predstavenie regiónu Biesko – Biala vďaka prezentácii a aktivitám zameraným na komunikáciu a dialóg. Jedna skupina absolvovala workshop v anglickom jazyku. Lektorsky workshop zabezpečil Zdeno Pupík, PhD. a hostia priamo z Poľska. Účastníkmi boli deti a mládež zo škôl: Spojená škola Kráľovnej pokoja, Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského a ZŠ Romualda Zaymusa zo Žiliny a CZŠ sv. Margity z Púchova.Návrat späť