Pastorácia chorých

Sviatosť pomazania chorých

„Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu." (Lumen gentium, 11)

Toto sväté pomazanie chorých ustanovil Pán Ježiš ako skutočnú a pravú sviatosť Nového zákona. Marek vo svojom evanjeliu naznačil, ale apoštol Jakub ju veriacim odporučil a urobil ju známou. (por. KKC 1511)

Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života, preto je vhodný čas na jej prijatie isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. (por. KKC 1514) Z týchto dôvodov možno o sviatosť pomazania chorých možno požiadať individuálne na farskom úrade alebo v sakristii kostola.

Zaopatrovanie chorých

1. V žilinskej fakultnej nemocnici:

1.1. Kňaza ku chorým, ktorí sú v žilinskej nemocnici, volajte:

  • v naliehavých prípadoch na telefónnom čísle: 0903 982 333
  • v ostatných prípadoch, prosím, zanechajte odkaz s menom a priezviskom chorého, oddelením a číslom izby, kde je hospitalizovaný
  • v schránke umiestnenej v nemocničnej kaplnke,

Duchovný správca nemocnice je d.p. Ivan Špánik 0903 982 333

1.2. Eucharistia v Kaplnke povýšenia sv. kríža sa slávi v:

  • Pondelok 6:15 h
  • Utorok 6:15 h
  • Streda 6:15 h
  • Štvrtok 6:15 h
  • Piatok 6:15 h
  • Sobota 
  • Nedeľa - sviatok - prvý piatok: 6:15 h  a 18:15 h

 

V prípade sviatostného zaopatrenia kontaktujte duchovnú službu na čísle:


 

1.3 Zaopatrovanie chorých v domácnostiach:

V meste Žilina je osem farností a teda aj osem farských úradov.

Návštevu kňaza ku chorým po bytoch a domoch nahlasujte podľa adresy bydliska vlastnému farskému úradu, teda farskom úrade, kde chorý podľa bydliska patrí, najlepšie osobne kňazovi, príp. na tieto telefónne čísla:

Farnosť Adresa tel. č.
FÚ Žilina - Mesto Katedrálne námestie 1     041 / 562 13 12
FÚ Žilina - Vlčince Poštová 1 041 / 507 79 77       
FÚ Žilina - Solinky Smreková 39 0903 982 777
FÚ Žilina - Saleziáni     Rajecká cesta 17 041 / 724 19 14
FÚ Žilina - Hájik Baničova 11 041 / 566 35 17
FÚ Bytčica 041 / 568 90 46
FÚ Zástranie 0907 831 068
FÚ Trnové 041 / 596 41 92
FÚ Žilina - Závodie Juraja Závodského 87 041 / 723 10 51

2. V Univerzitnej martinskej nemocnici:

Kňaza ku chorým, ktorí sú v martinskej nemocnici, volajte na telefónnom čísle:

0908 479 735

Duchovný správca nemocnice je d.p. Juraj Jendrejovský

Po domoch a bytoch:
Hláste na tel. čísle farského úradu: 043 423 84 14 alebo osobne.
K prvému piatku chodíme pravidelne navštevovať chorých, ktorí majú záujem.
Pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami termín sv. spovede sa dozviete pri oznamoch v kostole.

3. Duchovná správa pre nemocnicu s poliklinikou v Čadci:

Duchovný správca nemocnice je d.p. Miloš Hlucháň
Telefonický kontakt: 0911 811 345

E-mailová adresa: nds.cadca@fara.sknds.cadca@fara.sk

Sväté omše:

všedný deň - v utorok až piatok o 15.15 hod. v kaplnke,
prikázaný sviatok s pracovnou povinnosťou 15.15 hod. v zasadačke nemocnice,
nedeľa a prikázaný sviatok s pracovným voľnom 10.00 hod. v zasadačke nemocnice.

Sviatosť zmierenia, príp. rozhovor, stretnutie s kňazom:

vo všedné dni môžete nájsť kňaza 45 min. pred sv. omšou, t.j. od 14. 30 h do 15.10 h v kaplnke alebo spovednej miestnosti vedľa rehabilitačného oddelenia pri kaplnke, v nedele a prikázané sviatky - na požiadanie pred alebo po sv. omši v miestnosti duchovného správcu (pri zasadačke nemocnice).


Sviatosť pomazania chorých:

je udeľovaná každú stredu pri sv. omši v kaplnke o 15.15 hod. (v prípade záujmu),
v iné dni vo sv. omši v kaplnke alebo inom čase - na požiadanie chorého.

Zaopatrovanie chorých priamo na lôžkových oddeleniach nemocnice:

V prípade potreby zaopatrenia chorého na oddelení nemocnice môžete nechať žiadanku na vrátnici nemocnice. Žiadosti sú vybavované každý večer po 18.00 hodine.

V prípade, ak je návšteva chorého súrna, môžete v ľubovoľnom čase volať na číslo 0911 811 345.

Aktuálny týždenný program sv. omší alebo prípadné zmeny v programe sú uvedené na nástenke nemocničnej kaplnky.

4. Duchovná správa v nemocnici Považská Bystrica:

Kňaza ku chorým, ktorí sú v nemocnici v Považskej Bystrici, volajte na telefónnom čísle:

0905 26 29 21

Duchovný správca nemocnice je d.p. Rudolf Michút

5. Dubnica nad Váhom

Sviatosť chorým vysluhujeme kedykoľvek na požiadanie.

042/44 415 60
0910 935 085

Prosíme, aby ste kňaza zavolali k chorému, ktorého stav je vážny, čím skôr.