Sociálny čin roka 2021

TEREZKA, ZO SRDCA TI BLAHOŽELÁME k oceneniu
Výberové konanie
Výberové konanie
Rímskokatolícka církev, Žilinská diecéza v súlade s§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
Strom pokoja ako symbol mieru medzi národmi
Jedným z vrcholov 13. ročníka festivalu Týždeň kresťanskej kultúry bolo stretnutie ambasádorov projektu Strom pokoja,& ...
Úmrtie - zomrel Róbert Hanuliak
S hlbokým zármutkom v srdci, no s vierou vo večný život a nekonečné Božie milosrdenstvo oznamujeme, 
Trojmedzie 2022
V sobotu 20. augusta sa opäť stretli veriaci z troch krajín na Trojmedzí, aby so svojimi biskupmi ďakovali Pánu Bohu za dar pokoj ...
Archeologický a antropologický výskum Katedrály Naj ...
Archeologický a antropologický výskum Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline 2022
Povolaní slúžiť
V piatok (30.9) a sobotu (1.10) sa na internátoch Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine u ...
Evanjelizačný koncert v Martine
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Martin s podporou mesta Martin vás srdečne pozýva na evanjelizačný koncert 
Týždeň kresťanskej kultúry
Ústrednou témou 13. ročníka festivalu Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline je hľadanie odpovedí na otázku: „Aká jednot ...
Jesenná púť na Hore Živčáková
Farnosť Korňa a Misionári Najsv. Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v nedeľu 9. októbra 2022 na Jesennú púť na Hore Živčáková ...
Druhý ročník kurzu Psychológia a viera
Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 2.ročník semest ...
Sociálny čin roka 2021
TEREZKA, ZO SRDCA TI BLAHOŽELÁME k oceneniu
Česká charita zavítala do DCHZA
Česká charita prišla na 3-dňovú návštevu na Slovensko
TAM, KDE VLAKY DÁVAJÚ NÚDZNYM DOBRÚ NOC
Práve v čase, keď si ľudia v obývačkách urobia miesto v obľúbenom kresle a zapnú večerné správy, v nocľahárni a útulku Diec ...
Kilečko lásky
…takýto názov niesla zbierka mladých. 
Pomoc s Nadáciou EPH
V súčasnom náročnom období zažívame z pohľadu charity dva fenomény.
Prezentácia Synodálnej syntézy Žilinskej diecézy 4.7. ...
Otec biskup Tomáš Galis poslal po ukončení diecéznej fázy synody o synodalite na Konferenciu biskupov Slovenska 
Diecézny synodálny proces vrcholí
Milé sestry a bratia, pomaly vrcholí fáza zberu podnetov zo synodálnych konzultácií, 
Synoda
Katechézy a príspevky z Diecézneho katechetického úrad (dkuza.sk)
Synodálny tím Žilinskej diecézy
Synodálny tím Žilinskej diecézy:
Pozvanie slovenských biskupov
Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: ...
Tri fázy: diecézna, kontinentálna a univerzálna
Slávnostné otvorenie synodálnej cesty, pozostávajúce z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, sa uskutočnilo 9. a 10. ...
Posledná verejná úcta zosnulej Alžbete II.
Vysoká nad Kysucou 19. september 2022. Včera si na Kysuciach vysadením ruže odrody 'Queen Elizabeth' v Biblickej záhrade posledný ...
Formačné stretnutia budúcich akolytov v roku 2022
Diecézna liturgická komisia a Inštitút Communio oznamuje termíny formačných stretnutí kandidátov akolytátu do konca roka 20 ...
13. ročník Diecéznej púte pri príležitosti Dňa starých rodič ...
Pod kaplnkou sv. Anny vo farnosti Lednické Rovne sa už tradične zišlo veľké množstvo starých rodičov, seniorov spo ...
Posviacka nového oltára v Trnovom
Pri slávnostnej omši 16. júla 2022 posvätil Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, vo farskom kostole v Trnovom za hojnej účas ...
Ekumenické modlitby v Žiline
Aj v tomto roku sme sa v Žiline osobitným spôsobom modlili za jednotu všetkých kresťanov. 
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...