Má to zmysel?

Cesta radosti - Má to zmysel? (15. nedeľa v Cezročnom období)
Jurinova jeseň
Nauč nás modliť sa Otče náš
Kňazská a diakonska vysviacka 2024
V sobotu 16. júna 2024 žilinský biskup Tomáš Galis vysvätil štyroch novokňazov pre Žilinskú diecézu. 
Cirkev na Slovensku predstavila novú internetovú stránku k J ...
Cirkev na Slovensku predstavila novú internetovú stránku k Jubilejnému roku 2025. 
Svetový deň chorých 2024
Už po tridsiaty druhý raz slávila Cirkev 11. februára, v deň spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, Svetový deň chorých ...
Pastiersky list na sviatok Svätej rodiny
Drahí bratia a sestry,                              ...
Vianočné blahoženie
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,.. Boh s nami” (Mt 1,23)
Jurinova jeseň
Kysucká knižnica v Čadci, organizácia v zriaď'ovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 
Diecézna púť pri príležitosti dňa starých rodičov
Pozývame vás na 15. ročník Diecéznej púte pri príležitosti dňa starých rodičov a seniorov
Diecézna mariánska púť vo Višňovom
Pozývame Vás na Diecéznaumariánskú púť do Višňového pri príležistosti sviatku Navštívenia preblahoslavenej Panny M ...
XXXV. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej
XXXV. ročník Cyrilometodských dní v Terchovej sa uskutoční od 5. do 7. júla 2024. 
Zbierka školských pomôcok 2024
Darujte školské pomôcky!
Diecézna charita Žilina - ponuka práce
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto:
Oslava 15. výročia Diecéznej charity Žilina
15 rokov vďačnosti za bohatstvo, ktoré sa nestratí
Do Potravinovej zbierky vložil srdce aj otec biskup Tomáš
Nakúpiť pre chudobných prišiel aj otec diecézy Žilinská diecéza. 
Edukácia k láske a štedrosti
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera zapojila deti do pomoci chudobným
Má to zmysel?
Cesta radosti - Má to zmysel? (15. nedeľa v Cezročnom období)
Výsmech a pohŕdanie
Cesta radosti - Výsmech a pohŕdanie (14. nedeľa v Cezročnom období)
Boh je dobrý. Vždy. (13. nedeľa v Cezročnom období)
Cesta radosti - Boh je dobrý. Vždy. (13. nedeľa v Cezročnom období)
Môj Boh (12. nedeľa v Cezročnom období)
Cesta radosti - Môj Boh (12. nedeľa v Cezročnom období)
Nenápadné pôsobenie (11. nedeľa v Cezročnom období)
Cesta radosti - Nenápadné pôsobenie (11. nedeľa v Cezročnom období)
Nepriateľ (10. nedeľa v Cezročnom období)
Cesta radosti - Nepriateľ (10. nedeľa v Cezročnom období)
Pánov deň (9. nedeľa v Cezročnom období)
Cesta radosti - Pánov deň (9. nedeľa v Cezročnom období)
Synodálneho výstupu za našu diecézu
AKO byť synodálnou Cirkvou v misii?" AKO posilniť diferencovanú spoluzodpovednosť všetkých členov Božieho ľudu v misii? ...
Synoda a synodalita
Vážení priaznivci synodálnej cesty Žilinskej diecézy,
Postrehy a vyjadrenia niektorých účastníkov Synodálneho tímu ...
ktorí sa zúčastnili VI. stretnutia biskupov s laikmi, so zasvätenými osobami a s klerikmi, na tému „Ako byť synodálnou ...
Synodálny proces sa prehupol na kontinentálnu úroveň
V júli 2022 synodálne tímy diecéz, eparchií a rehoľných spoločností ukončili prvú fázu synodálnych konzultácií ...
Vyjadrenie Synodálneho tímu Žilinskej diecézy k DKE
Vstúpili sme do ďalšej fázy synodálneho procesu. 
Synoda - Dokument kontinentálnej etapy
Milé sestry a bratia, milá mládež, drahí bratia kňazi, bohoslovci! Pozývame Vás k opätovnému rozlišovaniu to ...
Prezentácia Synodálnej syntézy Žilinskej diecézy 4.7. ...
Otec biskup Tomáš Galis poslal po ukončení diecéznej fázy synody o synodalite na Konferenciu biskupov Slovenska 
Modlitba sv. ruženca po Ružencovej ceste
Modlitba, pobyt v prírode a fyzická aktivita – to sú atribúty, ktoré stáli za vznikom Ružencovej cesty, ktorá sa nachádz ...
Boží hrob vo farskom Chráme sv. Matúša vo Vysokej nad Kysu ...
Od skončenia obradov utrpenia Pána až do západu slnka v sobotu, kedy začína veľkonočná vigília, veriaci bdejú pri Božom hrobe. ...
Utrpenie a láska: Obraz Ježiša Krista v Štiavniku pripomína ...
Obraz Ježiša Krista s trňovou korunou a klincami na stole vo Farskom kostole sv. Františka Assisi v Štiavniku
Veriaci zo Pšurnovic si takto symbolizujú 3 piliere pôstu
Pôstne obdobie je čas duchovného rastu a obrátenia. 
Vianočný koncert
Žilinskú katedrálu Najsvätejšej Trojice naplnili radostné tóny slovenských kolied, 
Červená streda
Farnosť Vysoká nad Kysucou sa pridala k iniciatíve, kedy sa chrámy a monumenty rozžiaria na červeno.
Veroniku Jurkyovú prišiel pokrstiť žilinský diecézny bisku ...
Zrodenie života je pre nás ľudí stále nedostatočne pochopeným zázrakom.