Nauč nás modliť sa ráno i večer

Spoločná modlitba v rodine, to nie je žiadna maličkosť. 
Rok modlitby
Ožijú suché kosti? (Zoslanie Ducha Svätého)
Cirkev na Slovensku predstavila novú internetovú stránku k J ...
Cirkev na Slovensku predstavila novú internetovú stránku k Jubilejnému roku 2025. 
Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku
Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Cirkevnej materskej školy sv. Jána Pavla II., Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystri ...
Svetový deň chorých 2024
Už po tridsiaty druhý raz slávila Cirkev 11. februára, v deň spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, Svetový deň chorých ...
Pastiersky list na sviatok Svätej rodiny
Drahí bratia a sestry,                              ...
Vianočné blahoženie
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,.. Boh s nami” (Mt 1,23)
Samizdatové dielo Jána Chrizostoma Korca
Pozývame na vernisáž výstavy "Samizdatové dielo Jána Chrizostoma Korca"
Diecézna charita Žilina - ponuka práce
Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto:
Oslava 15. výročia Diecéznej charity Žilina
15 rokov vďačnosti za bohatstvo, ktoré sa nestratí
Do Potravinovej zbierky vložil srdce aj otec biskup Tomáš
Nakúpiť pre chudobných prišiel aj otec diecézy Žilinská diecéza. 
Edukácia k láske a štedrosti
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera zapojila deti do pomoci chudobným
Tesco Potravinová zbierka
Pomôcť môže každý
Ožijú suché kosti? (Zoslanie Ducha Svätého)
Cesta radosti - Zoslanie Ducha Svätého
Ide o život (Siedma veľkonočná nedeľa)
Cesta radosti - Ide o život (Siedma veľkonočná nedeľa)
Majte záujem o ľudí! (Šiesta veľkonočná nedeľa)
V súvislosti s nastávajúcou slávnosťou Ježišovho nanebovstúpenia mi prišla na um otázka, že o čom by som písal, keby mal byť ...
Pevné spojenie (Piata veľkonočná nedeľa)
Cesta radosti - Pevné spojenie (Piata veľkonočná nedeľa)
V nikom inom (Štvrtá veľkonočná nedeľa)
Cesta radosti - V nikom inom (Štvrtá veľkonočná nedeľa)
Kto nám ukáže šťastie? (Tretia veľkonočná)
Cesta radosti - Kto nám ukáže šťastie? (Tretia veľkonočná)
Premáhať svet (Nedeľa Božieho milosrdenstva)
Cesta radosti - Premáhať svet (Nedeľa Božieho milosrdenstva)
Synodálneho výstupu za našu diecézu
AKO byť synodálnou Cirkvou v misii?" AKO posilniť diferencovanú spoluzodpovednosť všetkých členov Božieho ľudu v misii? ...
Synoda a synodalita
Vážení priaznivci synodálnej cesty Žilinskej diecézy,
Postrehy a vyjadrenia niektorých účastníkov Synodálneho tímu ...
ktorí sa zúčastnili VI. stretnutia biskupov s laikmi, so zasvätenými osobami a s klerikmi, na tému „Ako byť synodálnou ...
Synodálny proces sa prehupol na kontinentálnu úroveň
V júli 2022 synodálne tímy diecéz, eparchií a rehoľných spoločností ukončili prvú fázu synodálnych konzultácií ...
Vyjadrenie Synodálneho tímu Žilinskej diecézy k DKE
Vstúpili sme do ďalšej fázy synodálneho procesu. 
Synoda - Dokument kontinentálnej etapy
Milé sestry a bratia, milá mládež, drahí bratia kňazi, bohoslovci! Pozývame Vás k opätovnému rozlišovaniu to ...
Prezentácia Synodálnej syntézy Žilinskej diecézy 4.7. ...
Otec biskup Tomáš Galis poslal po ukončení diecéznej fázy synody o synodalite na Konferenciu biskupov Slovenska 
Boží hrob vo farskom Chráme sv. Matúša vo Vysokej nad Kysu ...
Od skončenia obradov utrpenia Pána až do západu slnka v sobotu, kedy začína veľkonočná vigília, veriaci bdejú pri Božom hrobe. ...
Utrpenie a láska: Obraz Ježiša Krista v Štiavniku pripomína ...
Obraz Ježiša Krista s trňovou korunou a klincami na stole vo Farskom kostole sv. Františka Assisi v Štiavniku
Veriaci zo Pšurnovic si takto symbolizujú 3 piliere pôstu
Pôstne obdobie je čas duchovného rastu a obrátenia. 
Vianočný koncert
Žilinskú katedrálu Najsvätejšej Trojice naplnili radostné tóny slovenských kolied, 
Červená streda
Farnosť Vysoká nad Kysucou sa pridala k iniciatíve, kedy sa chrámy a monumenty rozžiaria na červeno.
Veroniku Jurkyovú prišiel pokrstiť žilinský diecézny bisku ...
Zrodenie života je pre nás ľudí stále nedostatočne pochopeným zázrakom. 
Šarkaniada vo farnosti Považská Bystrica - Svätej rodiny
Poslednú októbrovú nedeľu mladí z Erka farnosti Považská Bystrica - Svätej Rodiny zorganizovali šarkaniadu na ktorej sa zúčastni ...