Nositeľ pokoja (14. nedeľa v Cezročnom období)

Pri čítaní dnešných textov mi prišiel na um iný biblický príbeh: 
Diecézne stretnutie rodín v Žilinskej diecéze
Úmrtie: zomrel trvalý diakon Jozef Cahel
Diecézne stretnutie rodín v Žilinskej diecéze
V nedeľu 26. júna sa vo farskom kostole najväčšej sídliskovej farnosti Žilinskej diecézy Žilina-Vlčince a na priľahlom Náme ...
Úmrtie: zomrel trvalý diakon Jozef Cahel
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, 
Pastorálna konferencia o obnove
Vo štvrtok 23. júna sa v Diecéznom centre v Žiline konala pastorálna konferencia o obnove v Žilinskej diec ...
Diakonská a kňazská vysviacka 11.6.2022
V sobotu 11. júna udelil otec biskup Tomáš Galis počas svätej omše sviatosť kňazstva 
Program otca biskupa Tomáša
Program otca biskupa Tomáša na najbližšie dni:
Ukončenie hlasovania
12. marca 2022 zasadala Správna a Dozorná rada Pastoračného fondu Žilinskej diecézy, 
Úmrtie: zomrel vdp. Pavol Hrvol
S hlbokým zármutkom v srdci, no s vierou vo večný život a nekonečné Božie milosrdenstvo vám oznamujeme, 
Diecézny synodálny proces vrcholí
Milé sestry a bratia, pomaly vrcholí fáza zberu podnetov zo synodálnych konzultácií, 
Synoda
Katechézy a príspevky z Diecézneho katechetického úrad (dkuza.sk)
Synodálny tím Žilinskej diecézy
Synodálny tím Žilinskej diecézy:
Pozvanie slovenských biskupov
Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: ...
Tri fázy: diecézna, kontinentálna a univerzálna
Slávnostné otvorenie synodálnej cesty, pozostávajúce z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, sa uskutočnilo 9. a 10. ...
Synoda 2021-2023
Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov1, 
Národný týždeň charity v Martine
V Dom charity sv. Krištofa v Martine nás dnes čakali s otvorenou náručou, hneď ráno prišlo štrnásť dobrovoľní ...
Duchovná obnova farských charít
Služba sa stáva akýmsi spoločným menovateľom dní na Charite…
Centrum podpory
Slávnostné otvorenie CENTRA PODPORY v Žiline. 
Detská cukráreň v Považskej Bystrici
Nádherný slnečný deň patril celý nám… dobrotivý Boh ho požehnal … Fantastická, Bohom požehnaná nedeľná akcia  ...
Národný týždeň charity v Čadci
Dnes sme s charitným autom, charitným stánkom, s charitným srdcom, balónikmi a dobrou náladou vycestovali do Čadce 
Zbierka školských pomôcok 2022
Tradičná zbierka školských pomôcok sa začala na MDD, 1. júna, potrvá do 15. septembra 2022.
Národný týždeň charity – úvodná svätá omša
V Rajeckej Lesnej celebroval úvodnú svätú omšu k Národnému týždňu charity prezident Slovenskej katolíckej charity, žilinský ...
Nositeľ pokoja (14. nedeľa v Cezročnom období)
Pri čítaní dnešných textov mi prišiel na um iný biblický príbeh: 
Revolúcia (Zoslanie Ducha Svätého)
Spoločne kráčať (Syn odos)
Cyrilometodské dni v Terchovej
OBEC TERCHOVÁ • MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ  •  BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA • 
Sedem zastavení rodiny
Duchovná príprava na 10. svetové stretnutie rodín s pápežom Františkom
Formačné stretnutie organistov a chrámových hudobníkov
Diecézna liturgická komisia pozýva všetkých organistov, chrámových hudobníkov a spevákov na 
Ekumenické modlitby v Žiline
Aj v tomto roku sme sa v Žiline osobitným spôsobom modlili za jednotu všetkých kresťanov. 
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.