Hľadači Boha II.

(Druhá adventná nedeľa)
Oznámenie o vysviacke
Ďakujeme za podporu v kostoloch
Oznámenie o vysviacke
V sobotu 10. decembra 2022 o 10.00 h pri svätej omši vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch vkla ...
Kardinál Dominik Duka prijal ocenenie Servare et Manere
Praha, Arcibiskupský palác, 15. novembra 2022. Generálny tajomník Servare et Manere dnes odovzdal 
Realizácia pastoračných projektov sa rozbehla
Predstavujeme Vám prvé výstupy celodiecézneho projektu Slovensko 2030, 
Strom pokoja ako symbol mieru medzi národmi
Jedným z vrcholov 13. ročníka festivalu Týždeň kresťanskej kultúry bolo stretnutie ambasádorov projektu Strom pokoja,& ...
Trojmedzie 2022
V sobotu 20. augusta sa opäť stretli veriaci z troch krajín na Trojmedzí, aby so svojimi biskupmi ďakovali Pánu Bohu za dar pokoj ...
Druhý ročník kurzu Psychológia a viera
Centrum celého človeka Enoia v Považskej Bystrici pod záštitou Duchovného centra Lukov Dvor otvára 2.ročník semest ...
Hora Butkov - duchovný program
V Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov, farnosť Ladce
Sedem zastavení rodiny
Duchovná príprava na 10. svetové stretnutie rodín s pápežom Františkom
Ďakujeme za podporu v kostoloch
Vďaka vyzbieraným peniazom môžeme dofinancovať služby pre seniorov aj deti, zdravotne znevýhodnených ľudí, 
Výnos potravinovej zbierky
Vďaka všetkým darcom počas tohtoročnej potravinovej zbierky v sieti Tesco! Výnos zbierky 2022 je 39 618,86 € v hmotn ...
Hlinený dukát už aj v Ilave
Veľmi sa tešíme z daru tohto dňa, projekt Hlinený dukát je v meste Ilava. 
Začína najväčšia potravinová zbierka
Charita v spolupráci s Tescom opäť pomôže núdznym ľuďom s potravinami
Diskusia o šikane
V pondelok 21. novembra sme zorganizovali cez projekt Centrum podpory diskusiu s názvom 
Hľadači Boha II.
(Druhá adventná nedeľa)
Hľadači Boha
(Prvá adventná nedeľa)
Príprava (33. nedeľa v Cezročnom období)
Spoločne kráčať (Syn odos)
„Bože, buď milostivý“ (30. nedeľa v Cezročnom období) ...
Milovaný Bože, mám dnes pocit, že mlčíš. Buď milostivý mne hriešnemu.
Prezentácia Synodálnej syntézy Žilinskej diecézy 4.7. ...
Otec biskup Tomáš Galis poslal po ukončení diecéznej fázy synody o synodalite na Konferenciu biskupov Slovenska 
Diecézny synodálny proces vrcholí
Milé sestry a bratia, pomaly vrcholí fáza zberu podnetov zo synodálnych konzultácií, 
Synoda
Katechézy a príspevky z Diecézneho katechetického úrad (dkuza.sk)
Synodálny tím Žilinskej diecézy
Synodálny tím Žilinskej diecézy:
Pozvanie slovenských biskupov
Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: ...
Tri fázy: diecézna, kontinentálna a univerzálna
Slávnostné otvorenie synodálnej cesty, pozostávajúce z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie, sa uskutočnilo 9. a 10. ...
Posledná verejná úcta zosnulej Alžbete II.
Vysoká nad Kysucou 19. september 2022. Včera si na Kysuciach vysadením ruže odrody 'Queen Elizabeth' v Biblickej záhrade posledný ...
Formačné stretnutia budúcich akolytov v roku 2022
Diecézna liturgická komisia a Inštitút Communio oznamuje termíny formačných stretnutí kandidátov akolytátu do konca roka 20 ...
13. ročník Diecéznej púte pri príležitosti Dňa starých rodič ...
Pod kaplnkou sv. Anny vo farnosti Lednické Rovne sa už tradične zišlo veľké množstvo starých rodičov, seniorov spo ...
Posviacka nového oltára v Trnovom
Pri slávnostnej omši 16. júla 2022 posvätil Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, vo farskom kostole v Trnovom za hojnej účas ...
Ekumenické modlitby v Žiline
Aj v tomto roku sme sa v Žiline osobitným spôsobom modlili za jednotu všetkých kresťanov. 
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...