Katedrála

Žilinská diecéza realizuje komplexnú rekonštrukciu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. 
Ekumenické modlitby v Žiline
Vyhlásenie žilinského biskupa k sčítaniu obyvateľstva
Ekumenické modlitby v Žiline
Aj v tomto roku sme sa v Žiline osobitným spôsobom modlili za jednotu všetkých kresťanov. 
Vyhlásenie žilinského biskupa k sčítaniu obyvateľstva
Drahí diecezáni! Ako biskup Žilinskej diecézy veľmi pekne ďakujem každému a každej z vás,  ...
V Žiline sprístupnili novú výstavu Slova, ktorého sa môžete ...
Nedeľa Božieho slova sa vo Farnosti Dobrého Pastiera Žilina-Solinky slávila výnimočným spôsobom. 
Desať rokov Našej Žilinskej diecézy
Diecézny časopis v Žiline oslavuje desať rokov svojej existencie. 
Príhovor žilinského biskupa - sviatok Svätej rodiny
Milovaní bratia a sestry. V týchto dňoch sa dozvedáme, že Boh Otec tak miloval svet, že nám z lásky poslal svojho Syna, aby s ...
Prihlášky do seminára
„Nemajte strach prijať výzvu naďalej ohlasovať povolanie k zasvätenému životu a kňazskej službe. Cirkev to potrebuje!" pápe ...
Stretnutie s Bibliou
Farnosť Dobrého pastiera Žilina-Solinky a Slovenská biblicka spoločnosť Vás pozývajú na "Stretnutie s Bibliou"
Pútnický list - január 2022
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Psychlógia a viera
Pastorálna psychológia pre 21. storočie
Pútnický list - september 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Zbierka na Charitu v Žilinskej diecéze
Lockdown sa nás všetkých opätovne dotýka. 
Hlinený dukát
Diecézna charita Žilina prichádza od 11. novembra 2021, sviatku sv. Martina, s novinkou. 
Charita rozdala 45000 školských pomôcok
Charita pomáha žiakom z celého Slovenska doplniť chýbajúce školské potreby. 
Pomoc na Morave
Tornádo na Morave alebo iné náhle živelné pohromy nám občas akoby chceli pripomenúť naliehavosť lásky, pre ktorú je ...
Zbierka školských pomôcok 2021
Tradičná zbierka školských pomôcok sa začala na MDD, 1. júna, potrvá do 15. septembra 2021. Aj v tomto roku je zbierka pre deti ...
VYBERÁŠ SI STREDNÚ ŠKOLU?
Spoznaj život na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline, intráku a nezmeškaj žiadnu ročníkovú akciu... ...
OATA v hodnotení INEKO na 1. mieste v Žiline
Sme hrdí na to, že OATA sa v hodnotení organizácie INEKO v šk. roku 2020/2021 dostala na:
Výberové konanie - Gymnázium sv. Františka z Assisi
Kongregácia školských sestier sv. Františka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Gymnáza sv. ...
Voľné pracovné miesto na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta ...
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme do pracovného pomeru učiteľa 2. st. s aprobáciou Fyz ...
Volné pracovné miesto na OATA
OATA - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského ponúka voľné pracové miesto učiteľa anglického j ...
Slávenie Nedele Božieho slova
Farnosť Raková slávila 23. januára 2022 Nedeľu Božieho slova. 
Čo sa deje s dreveným betlehemom vo Vysokej nad Kysucou o p ...
Skutočnosť, že za „zrodom" Vysockého dreveného betlehemu stojí nešťastie
V Žiline sa online školilo o online pastorácii
Jednodňový kurz pre farnosti a spoločenstvá, ktoré hľadajú inšpiráciu v nových formách pastorácie a evanjelizá ...
90. výročie požehnania Kostola Božského Srdca Ježišovho ...
90. výročie požehnania filiálneho Kostola Božského Srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove ...
Miništrantský deň vo farnosti Púchov
Vo farnosti Púchov v Žilinskej diecéze sa v sobotu 28. augusta 2021 konal miništrantský deň.