07. 12. 2023

Oslava 15. výročia Diecéznej charity Žilina

Diecézna charita Žilina (DCHZA) oslávila 15. výročie od svojho založenia spolu so žilinským biskupom, Mons. Tomášom Galisom, svojím zakladateľom. V pondelok 4. decembra 2023, sa zišla charitná rodina na stretnutí zamestnancov a dobrovoľníkov s otcom biskupom, ktoré sa stalo už tradíciou a každoročne ho charita organizuje začiatkom decembra. Tentokrát bolo stretnutia účastných okolo 150 ľudí z radov chariťákov.

Slávnostné zhromaždenie začalo svätou omšou v Žiline v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch. Pokračovala adorácia, po ktorej sa pozvaní hostia presunuli do sály pod kostolom na agapé. Celý deň sa niesol v duchu vďačnosti. Diecézna charita pripravila v sále kultúrny program, čoho súčasťou boli príhovory riaditeľa DCHZA a tiež otca biskupa. „Sme súčasťou príbehu organizovanej katolíckej charity na Slovensku, ktorý sa píše už 96 rokov," uviedol riaditeľ Peter Birčák, vyzdvihol tiež posun a rast charity za uplynulé roky. Okrem zariadení sociálnych služieb sa rozvíja a pribúda množstvo dlhodobých projektov na pomoc ľuďom v núdzi na území Žilinskej diecézy. V týchto dňoch DCHZA založila 36. farskú charitu v diecéze, čím sa projekt farských charít opäť rozšíril a obohatil charitnú rodinu. V oblasti rozvoja charitnej pomoci vníma riaditeľ charity stále veľký potenciál do budúcnosti. Načrtol aj nové výzvy, ktoré sú pred nami. Cirkev nás vysiela pomáhať odborne a profesionálne, súčasne venovať pozornosť prameniacu zo srdca, ktorá je dôsledkom viery činnej skrze lásku.

Otec biskup povzbudil pracovníkov charity a dobrovoľníkov vo farských charitách k angažovanosti a vytrvalosti.

Celý program na husliach doprevádzala Eva Telepčáková s doprovodom.

Významnou časťou stretnutia bolo oceňovanie zamestnancov a farských charít. Ocenení boli obdarovaní ručne vyrobenou ružou sv. Alžbety. Ako dar nám ich s láskou vyrobil takmer nevidiaci Juraj Šerík, majster ľudovej umeleckej tvorby. Na prácu pod rukami hľadí srdcom, svedčí o tom krása jeho umeleckých diel.

Súčasťou identity charitného diela je aj vedomie, že všetci spolu sme pozvaní budovať charitu ako spoločenstvo, spolu sme Caritas. Charita sa snaží byť v službe nástrojom Božieho milosrdenstva.Návrat späť