Dielo sv. Cyrila a Metoda

- INŠPIRATÍVNY PRAMEŇ PRE SÚČASNÚ KULTÚRU A VZDELANIE

CIEĽ PROJEKTU:

Neformálnym vzdelávaním prispieť k uchovaniu a rozvinutiu cyrilometodskej tradície aj u mladej generácie a rozvíjať spoluprácu partnerských inštitúcií v oblasti kultúry a vzdelávania.

CIEĽOVÉ SKUPINY:

  • dospelí - účastníci vzdelávania
  • verejnosť - účastníci sympózia a návštevníci výstavy, účastníci workshopov
  • žiaci a študenti základných a stredných škôl - návštevníci výstavy

AKTIVITY:

Názov aktivity č.1: Kurz pre laikov "Osloviť rozum i srdce"

Názov aktivity č.2: Odborná exkurzia

Názov aktivity č.3: Sympózium "Odkaz Cyrila a Metoda pre súčasnosť"

Názov aktivity č.4: Putovná výstava fotografií

Názov aktivity č. 5: Publikácia zo sympózia

Názov aktivity č.6: Špeciálne číslo časopisu k Cyrilovi a Metodovi

Názov aktivity č.7: Pracovné stretnutia partnerov projektu

Názov aktivity č.8: Workshopy

Názov aktivity č.9: Spracovanie videa

CEZHRANIČNÝ PARTNER:

Moravsko-slezská křesťanská akademie, občanské sdružení, Brno
www.mska.cz

TRVANIE PROJEKTU:

1.6. 2012 - 31.5. 2013

ROZPOČET PROJEKTU:

Celkový rozpočet projektu: 22 635,00 EUR (100%)
Vlastné zdroje: 1 131,76 EUR (5%)
Spolufinancovanie zo zdrojov EU: 18 277,76 EUR (80,75%)
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 3 225,48 EUR (14,25%)

Žiadateľ projektu:

Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
J. Kalinčiaka 1
010 01 Žilina

Projekt na stiahnutie