Domov   >   Ostatné   >   Kaplnky   >   Dekanát Čadca

Kaplnka Božského Spasiteľa, U Kordišov ‐ Holeší (1926)

Na pasienku pod Čupľom v osade u Holeši môžete vidieť kaplnku, ktorá bola postavená na podnet bratov Jozefa a Pavla Nemčákovcov v roku 1925. Obaja boli drotári a podomoví ochodníci a v poľkom Ratibore zakúpili mnohé obrazy, ktoré už v dnešných časoch nie je bežné vidieť. Kaplnka stoji na vlhkom mieste, ale vždy sa našli ochotné srdcia a ruky, aby túto stavbu obnovili. Naposledy v rokoch 2010-2011 miništranti opravili okolie kaplnky so zastaveniami krížovej cesty.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Petránky (1920)

Najvyššie položenou kaplnkou v zákopeckom chotári je kaplnka na Petránkach (750 m.n.m.). Sedembolestná Panna Mária, ktorej je zasvätená, akoby z výšky dozerala na ochodnickú dolinu a ponúkala obetu svojho srdca každému, kto prechádza javorníckym hrebeňom...

 
Sv. omša
  • nedeľa pred / po sviatku Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, U Rulcov

Ako sa píše vo farskej kronike už v roku 1947 bol daný podnet na výstavbu kaplnky u Rulcov. Počas štyroch rokov nadobúdala svoju podobu, až sa všetko zavŕšilo posviackou k Božského Srdca. Zlomovým bol rok 2005, kedy sa táto najväčšia kaplnka v Zákopčí odela do nového šatu, stala sa miestom trvalej prítomnosti Spasiteľa v Oltárnej sviatosti a pravidelným bohoslužobným miestom pre ľudí i z okolitých dolín.

Sv. omše v kaplnke

  • Utorok: 16:20
  • Piatok: 16:20
  • Prvá nedeľa v mesiaci: 8:50