Domov   >   Ostatné   >   Kaplnky   >   Dekanát Varín

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kubíková

V Kubíkovej kedysi stála zvonica, ale keďže už bola schátralá, bol zámer ju prestavať na kaplnku. Malo sa to realizovať v r. 1946-47. Na mieste rozpadnutej zvonice dal p. dekan Michal Borčin urobiť základy, ale v ďalšej práci mu nedovolili pokračovať. Tak to stálo 20 rokov.

V r. 1967 začali veriaci z Kubíkovej stavať kaplnku. Všetko robili bez povolenia, lebo dostať povolenie na stavbu kaplnky v tom čase nebolo možné. Veriaci z Kubíkovej, najmä ženy, zháňali materiál, prosili mužov o pomoc, zbierali v rodinách peniaze a dali sa do práce. V r. 1968 bolo vydané povolenie na dostavbu kaplnky. V r. 1991 bola ku kaplnke pristavená sakristia, v r. 1993 boli na kaplnke vymenené zdvojené okná za jednoduché a v r. 1994 bola omietnutá zvonku prístavba. V minulosti v nej sväté omše sa slúžievali iba v niektoré mariánske sviatky. V súčasnosti sú v nej bohoslužby pravidelne – v sobotu večer s platnosťou na nedeľu a vo všetky zasvätené sviatky. Kaplnka je zasvätená Panne Márii Nepoškvrnene Počatej.

Zvonica, Lutiše

Zvonica je postavená aj v osade Ježíkovia na najvyžšom mieste. Slúži pre občanov osad: Turčanovia, Pilkovia, Adamovia, Melišovia a Samčíkovia.

Zvonica

Pretože sú jednotlivé osady od kostola dosť vzdialené a hlas kostolných zvonov nebolo počuť aj v tých najvzdialenešich, rozhodli sa občania z osady Skaličanovia postaviť zvonicu nad osadou. Zvonica slúžila aj pre občanou Hornej Tižiny.

Kaplnka Srdca Ježišovho, Lutiše

V osade Skaličanovia sa nachádza malá kaplnka, v ktorej je umiestnená soška "Srdca Ježišovho". Kaplnka bolá obnovená v roku 2004 a tým dostala nádych modernej doby.

Kaplnka Panny Márie -

Nad osadou Melíšikovia sa vypína krásna kaplnka Panny Márie. O jej výzdobu sa starajú občania tejto osady.

Kaplnka Panny Márie

Táto kaplnka sa nachádza v osade Sihlovcovia. Bola postavená v roku 1901. Nad jej vchodom je nápis:"Svätá matka Božia, oroduj za nás."

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Lutiše

Kaplnka u Malichov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Jej výzdobu a ošetrovanie zabezpečujú občania z osady Malichovia a Durišovia.
Strana: 1 2
Strana 1 z 2