Domov   >   Diecéza   >   Misie

Misie

Ak cítiš túžbu zúčastniť sa misie a chceš urobiť niečo prospešné pre šírenie Božieho kráľovstva, tak si pozri informácie o misijnej činnosti.

Ak máš teda viac ako 20 rokov, nebojíš sa nových výziev, si pripravený(á) stráviť minimálne jeden rok v službe v sociálne slabším ľuďom, ktorí sú častokrát odkázaní na pomoc druhých v spolupráci s rehoľnými komunitami, alebo kresťanskými laickými spoločenstvami, si pripravený(á) žiť v komunite, častokrát vo veľmi skromných podmienkach, si schopný sa prispôsobiť a máš aj jazykové znalosti, tak potom skús osloviť niektorú z nasledujúcich organizácií a skontaktovať sa s nimi ohľadom ďalšieho postupu. Pre úspešné zvládnutie misie je potrebná niekoľkomesačná príprava. Strava a ubytovanie v misii je zdarma a misionár znáša ostatné poplatky, ako cestu, prípravu a pod.

Pallotini

web: www.pallotini.sk
e-mail: info@pallotini.sk


SDB - Saleziáni Dona Bosca

web: www.saleziani.sk
e-mail: misie@donbosco.sk


CSsR -Redemptoristi - Kongregácia najsvätejšieho vykupiteľa

web: www.cssr.sk
e-mail: redemptoristi@redemptoristi.sk


PMD - Pápežské misijné diela

web: www.papezskemisijnediela.sk
e-mail: pmd@papezskemisijnediela.sk


MSC - Misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho

web: www.misionari.sk
e-mail: fravamsc@centrum.sk


SVD - Misionári Verbisti - Spoločnosť Božieho slova

web: www.svd.sk
e-mail: verbisti@svd.sk

 

Články z misii

 

2013

2012