Diecézna pastoračná rada
Termín od: 15. 6. 2023 06:00
Termín do: 15. 6. 2023 12:00