05. 11. 2013

Aktivita 1: Príprava výtvarnej súťaže

Vypracovali sa a odoslali propozície do všetkých škôl v diecéze aj nášmu partnerovi v Poľsku. Do 31.03.2013 nám boli doručené výtvarné práce. Po uzávierke boli vybraté najlepšie práce v každej kategórii. Odoslali sme pozvánky na vyhodnotenie prác a otvorenie výstavy.Návrat späť