05. 11. 2013

Aktivita 4: Seminár pre farské charity – princípy a dokumenty

Dňa 15. mája 2013 od 14.00-17.00 hod. sa uskutočnil prvý vzdelávací seminár pre dobrovoľníkov farských charít organizovaný Diecéznou charitou Žilina v spolupráci so Žilinskou diecézou. Zúčastnilo sa ho 25 laikov z rôznych farností diecézy. Cieľom seminára bolo hlbšie spoznať základné hodnoty, princípy charity a myšlienky encykliky emeritného pápeža Benedikta XVI. Deus caritas est, ktorá vysvetľuje pravý význam milosrdnej lásky „caritas", ktorá sa prejavuje skutkami v službe núdznym.

Prostredníctvom vzniku farských charít a vzdelávania dobrovoľníkov chce diecézna charita spájať ľudí pre pomoc núdznym. Farnosť je priestorom služby. Cieľom seminára bolo oboznámiť, informovať a vzdelávať dobrovoľníkov z rôznych farností diecézy, ktorí pôsobia v novovzniknutých, obnovených farských charitách alebo uvažujú o vzniku farskej charity. Hlavné témy sa týkali základných hodnôt charity a dokumentov charity. Okrem vzdelávacích blokov bol priestor na vzájomné sa spoznanie počas prestávky na občerstvenie. Hlavným lektorom bola Mgr. Michaela Uhrin Sokolíková, ktorej v lektorstve pomáhali: Mgr. Rastislav Kolman, Mgr. Mária Vyžinkárová.

 Návrat späť