Stretnutia mladých - poznanie, orientácia, angažovanosť

Aktivita 14: Tvorba publikácie k seminárom Počas seminárov farských charít sa spracovával materiál, aby na poslednom stretnutí bol k dispozícií zborník z týchto seminárov. Do 13.12.2013 sa podarilo spracovať materiál, graficky upraviť p. Kollárovou a dať vytlačiť zborník v počte 200 ks. Tento zborník sa na poslednom seminári farských charí ...
Aktivita 15: Seminár pre farské charity - médiá 16. októbra 2013 od 14.00-17.00 pokračovala ďalším stretnutím séria vzdelávacích seminárov pre dobrovoľníkov farských charít organizovaná Diecéznou charitou Žilina v spolupráci so Žilinskou diecézou. Zúčastnilo sa 25 laikov z rôznych farností diecézy. Témou semin ...
Aktivita 16: Workshopy – inkulturácia, misie V mesiaci december sa uskutočnili vaule Diecézneho centra, ale aj na škole Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského workshopy omisijných krajinách Keňa a Sibír. Jednotlivými krajinami nás sprevádzali misijný dobrovoľníci Peter Vasko, Ivana Vršanská – misijná krajina Keňa aElen ...
Aktivita 17: Seminár pre farské charity – manažment V stredu 13. novembra 2013 sa uskutočnilo záverečné štvrté stretnutie zo série Seminárov pre farské charity na tému manažment. Zúčastnilo sa 25 zástupcov farských charít z územia celej diecézy. Účastníkov na podujatí privítala lektorka Mgr. Michaela Uhrín- ...
Aktivita 18: Hodnotiace stretnutie k projektu V závere roka 2013 sa uskutočnilo v Diecéznom centre v Žiline záverečné hodnotiace stretnutie. Aktivita prebehla vrámci projektu „Stretnutia mladých – poznanie, orientácia, angažovanosť" Reg. č. PL-SK/ZA/IPP/III/050. Manažér projektu Mgr. Ľuboš Bytčánek, Ing. Dušan Václav, ...
Strana: 1 2 3
Strana 3 z 3