05. 11. 2013

Aktivita 6: Seminár pre farské charity - projekty a fandraising

12. júna 2013 od 14.00-17.00 sa uskutočnil druhý vzdelávací seminár pre dobrovoľníkov farských charít organizovaný Diecéznou charitou Žilina v spolupráci so Žilinskou diecézou. Zúčastnilo sa ho 25 laikov z rôznych farností diecézy. Cieľom seminára bolo zoznámiť sa s projektovým manažmentom, spôsobom tvorby projektu, vypracovávaním dokumentácie spojenej s projektom a priebehom samotnej realizácie projektu. Po teoretickom základe o projektoch sme sa zdieľali so skúsenosťami úspešných projektov Diecéznej charity Žilina. Hlavným lektorom bola Mgr. Michaela Uhrin Sokolíková, ktorej v lektorstve vypomáhali: Ing. Dušan Václav /Projektový manažment a fundraising/ a Dr. Ing. Mária Chlebanová /písanie projektov/.

 Návrat späť