05. 11. 2013

Aktivita 2: Tvorba krátkeho videa o regióne Bielsko-Biala

V dňoch 13.-14.6.2013 sa uskutočnilo stretnutie mladých v Bielsko-Biala. Počas dvoch dní 40 mladých zo Slovenska spoznávalo región Bielsko-Biala. Z tohto sa vytváral videozáznam, ktorý je spracovávaný, aby mohol byť použitý na prezentáciu regiónu Bielsko-Biala.Návrat späť