05. 11. 2013

Aktivita 5: Medzinárodná výtvarná súťaž - biblický motív

Po uzávierke 31.03.2013 sme mali na Diecéznom katechetickom úrade 150 výtvarných prác od detí a mladých, ktorí výtvarne pracovali v rámci výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže" na motívy z Prvej knihy Kráľov, Knihy Rút a Evanjelia podľa Matúša. Spoločná téma vybraných kníh bola Syn Dávidov. Trojčlenná porota vybrala z prác v každej kategórii 3 najlepšie a potom urobila jednotlivé poradie v každej kategórii. Spolu súťažilo v 9 kategóriách 27 výtvarných prác žiakov a študentov škôl Žilinskej diecézy, ako aj z diecézy Bielsko Biała. Výhercom, ako aj účastníkom boli odoslané pozvánky na otvorenie výstavy, kde si v rámci programu prevzali ocenenia, darčekový a prezentačný materiál. Výtvarné práce boli inštalované do klip-rámov a zavesené na obrazový závesný systém zakúpený v rámci projektu.Návrat späť