05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Súťaž! Súťaž? Súťaaaž!

Diecézny školský úrad v Žiline

vyhlasuje súťaž

pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy...

Prot. č. DŚÚ - 784/2012 V Žiline 26.6.2012
List č.3

Milí súťažiaci, milí priatelia,

skôr ako sa rozídete na prázdniny, zasielam Vám niekoľko informácii a požiadaviek ohľadom súťaže.

1. Pripomínam, že termín uzavretia druhej úlohy je 5. júl 2012.

2. Prosím tie skupiny, ktoré nenahlásili spôsob putovania v 3. úlohe, aby mi túto informáciu nahlásili.
Tiež prosím o nahlásenie konkrétneho dátumu , spôsobu a stručného programu putovania e-mailom alebo telefonicky aspoň týždeň pred začiatkom púte, rada by som Vás počas putovania navštívila na niektorej zastávke.

3. Oznamujem Vám, že jedna skupina, púť z Nitry na Velehrad, už úspešne absolvovala. (pozri stránku www.dcza.sk)

4. Nakoľko naša súťaž vstupuje do vrcholnej fázy, prosím Vás o zaslanie menného zoznamu súťažiacich s uvedením nasledovných údajov do konca júla 2012 (elektronicky):
Meno, priezvisko, titul, profesia (žiak, učiteľ, kňaz,...), rok narodenia

5. K plneniu záverečnej úlohy Vám zasielame mapové podklady, kde trasa pre putovanie najmä pešo, je označená červenými bodkami.

6. Pri zabezpečovaní nocľahov môžete využiť zaslané kontakty, respektíve si môžete nájsť vlastné ubytovanie v nejakej škole, kde by ste mohli prenocovať v triedach alebo v telocvični.
So sebou treba brať karimatku a spacáky, ktoré Vám môže pre uľahčenie cesty prevážať sprievodné vozidlo. Upozorňujem, že pri zabezpečovaní nocľahov je potrebné si dohodnúť aj cenu za nocľah. Nie všade sa dá prenocovať bezplatne.
Prosím, nezabúdajte na bezpečnostné, technické a zdravotnícke predpisy a opatrenia.

7. Nakoľko niektoré skupiny prejavili záujem putovať spoločne v termíne zriaďovateľa, oznamujeme Vám základné údaje o tomto putovaní. Prosím, potvrďte nám záväzne záujem o toto spoločné putovanie do 6. júla 2012.
Spôsob putovania bude pešo.
Putovanie bude rozdelené na dve etapy: z Nitry do Trenčína a z Trenčína na Velehrad.

Termín putovania:

1. etapa: 26.8. - 31.8.2012
2. etapa: 17.9. - 21.9.2012
Ďalšie informácie dohodneme a ohlásime konkrétnym prihláseným skupinám.

 

8. V prílohe Vám zasielame na CD nosiči spracovanie prvej úlohy všetkých súťažných skupín. Prezentácie z troch škôl, ktoré ste nám zanechali, zverejníme na www.dcza.sk.

 

 

9. Ďalej Vám v prílohe prikladám bodové ohodnotenie súťažiacich po prvej úlohe.

Ešte raz všetkým ďakujeme za kreatívny prístup a spracovanie prvej úlohy. Verím, že pri jej prezentácii ste sa navzájom inšpirovali a obohatili o nové poznatky, formy a iné skúsenosti, ktoré využijete pri spracovaní ďalších úloh.

Prajem Vám požehnaný prázdninový čas možno aj v sprievode sv. Cyrila a Metoda!


Srdečne všetkých pozdravuje


Ing. Mgr. Miriam Janegová

_______________________________________________________________

Diecézny školský úrad v Žiline

vyhlasuje súťaž

„Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda"

pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy

Sv. Cyril a Metod vo svojom živote strávili na cestách mnoho týždňov. Dnes by sme tieto vzdialenosti prekonali autom či lietadlom za niekoľko hodín. Je však otázne, či pri takejto rýchlosti sme schopní sa aj zamyslieť nad základnými otázkami života. „Načo žijem a kam sa vlastne uberám?„ Nebolo by vhodné, občas spomaliť a putovať tak ako naši vierozvestcovia? Pomalšie, plne si uvedomujúc svoj životný cieľ?

Informácie o súťaži

Prihláška do súťaže

Prezentácia na stiahnutie

Pozvánka na prezentáciu a vyhodnotenie 1. úlohy súťaže „Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy  sv. Cyrila a Metoda" - na stiahnutie

 

Prot. č.DŠÚ- 617/2012

Pozvánka na prezentáciu a vyhodnotenie 1. úlohy súťaže „Poznajme patrónov Žilinskej diecézy a spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda"


Dátum: 15.05.2012
Miesto: Diecézne centrum, Jána Kalinčiaka 1, Žilina
Čas: 13.00 hod

Program:
13.00 - Prezentácia účastníkov
13.30 - Prezentácia 1. úlohy
15.30 - Vyhlásenie výsledkov
16.00 - Prestávka s občerstvením
17.00 - Prezentácia pre verejnosť
18.30 - ukončenieProsím o vyslanie 3-4 zástupcov súťažnej skupiny vrátane doprovodu, ktorí odprezentujú vypracovanie úlohy. Dĺžka prezentácie je max. 10 min. K dispozícii bude notebook, dataprojektor a mikrofón.
Prosím o potvrdenie účasti a počtu účastníkov do 11.5.2012 e-mailom na adresu dsu@dcza.sk .

Na stretnutie sa teší

Ing. Mgr. Miriam Janegová v. r.
koordinátorka súťažeNávrat späť