Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Udalosti DŠÚ

Voľné pracovné miesta – Spoj. šk. Kráľovnej Pokoja Spojená škola Kráľovnej Pokoja v Žiline (Na Závaží) obsadzuje 2 pracovné miesta vyučujúcich s nástupom od 1.9.2022 pre predmety: informatika (pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium) náboženská výchova (pre 1. stupeň ZŠ) s predpokladaným ukončením výberového konania do ...
OATA v hodnotení INEKO na 1. mieste v ŽilineSme hrdí na to, že OATA sa v hodnotení organizácie INEKO v šk. roku 2020/2021 dostala na:
Rozlúčka s učiteľom
Rozlúčka s učiteľomGymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline a zriaďovateľ gymnázia, Školské sestry sv. Františka z Assisi,
Usmernenie MŠVVaŠ SR
Usmernenie MŠVVaŠ SR Usmernenie MŠVVaŠ SR ohľadom nástupu žiakov i zamestnancov do školy po 1. celoplošnom testovaní na Covid - 19
Manuál opatrení pre školy a školské zari ...
Manuál opatrení pre školy a školské zariadeniaMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.
Ocenenie žiakov cirkevných základných škô ...
Ocenenie žiakov cirkevných základných škôl Ocenenie najlepších žiakov katolíckych cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy
učímenadiaľku.sk
učímenadiaľku.skVážení pedagógovia, rodičia a žiaci, dávame Vám do pozornosti webovú stránku so sústredenými informáciami týkajúcimi sa školských otázok (termíny, usmernenia, formy vyučovania...otázky)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...
Strana 1 z 28