18. 06. 2020
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Ocenenie žiakov cirkevných základných škôl

Ocenenie najlepších žiakov katolíckych cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy

„Všetci spolu tvoríme jedno mystické telo Kristovo".
Vo štvrtok 11. 6. 2020, na slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi, Katedrála Najsvätejšej Trojice s otcom biskupom hostila na eucharistickej hostine vybraných najlepších žiakov katolíckych základných škôl Žilinskej diecézy s ich rodičmi, riaditeľmi alebo triednymi učiteľmi. Celý priebeh tradičnej udalosti tento rok pripravila ZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom pod dohľadom Diecézneho školského úradu. Chceme poďakovať Bohu za dar viery a možnosť slobodne ju vyznávať, za dar katolíckych rodín, katolíckych škôl a mládež, ktorá sa v nich môže rozvíjať a rásť v poznaní, viere, delení sa so zverenými talentami.
Všetci ocenení žiaci Samuel Bednárik, Marek Begáň, Kamila Birčáková, Viktor Brňák, Matúš Hatala, Juraj Janík, Klára Kaššová, Lucia Martinčová, Alžbeta Martinkovičová, Lucia Mičurová, Filip Ondráš, Richard Riška, Michal Solár, Mária Anna Špačková, Adela Truchliková to dokázali. Vynikli nie len úspechmi vo vzdelávacej, umeleckej či športovej oblasti, ale zároveň dokázali tvoriť spoločenstvo a svojím správaním, životom boli počas vzdelávania nápomocní spolužiakom a celému spoločenstvu školy.
Ďakujeme otcovi biskupovi, že mu záleží na mladých veriacich ľuďoch a chce si ich týmto spôsobom aj osobne uctiť. Na obednom agapé po svätej omši im zdôraznil, aby boli svetlom pre tento svet a prinášali kresťanské hodnoty do tých spoločenských odvetví, v ktorých sa chcú angažovať. Kresťania sa nemôžu hanbiť a ukrývať svoje presvedčenie, naopak ho dôstojne, rozumne, láskavo dosvedčovať a hájiť životom. Sami žiaci mali priestor osobne sa vyjadriť ako sa im v škole darilo, čo im dala katolícka formácia a čomu sa chcú ďalej venovať.
Osobitná vďaka patrí rodičom týchto žiakov, ktorí im vytvorili vhodné rodinné zázemie a svojou rodičovskou výchovou majú svoj veľký podiel na dnešnom ocenení. Ešte na jednu rodinu dnes môžeme nasmerovať svetlá reflektorov. Rodinu Holešovú z Tepličky nad Váhom, ktorá nás na tejto slávnosti sprevádzala svojou hudbou a spevom. Okrem rodinných, pracovných povinností si nájdu čas na vedenie speváckeho zboru Sláviky. Dnes na sv. omši dokázali s pomocou Ducha Svätého vyplaviť nejednu slzu tichých emócií z naplneného vnútra našich duší. Táto udalosť nás mohla znova presvedčiť, že vieru sa oplatí žiť.

sr. Veronika- Mgr. Jarmila Artimová.Návrat späť