05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Komentár k logu putovania

 

  • Sv.  Cyril  a   sv. Metod   prišli  na   naše územie v roku 863 a priniesli nám  vieru  v ukrižovaného a  zmŕtvychvstalého Ježiša Krista ,čo symbolizuje dvojkríž.
  • Evanjelium napísané v Hlaholike, v našom prvom písme, symbolizuje začiatočné písmeno  „S" , zobrazené ako putujúca postava človeka .
  • ( Kruh - symbol Boha Otca, trojuholník - symbol Najsvätejšej Trojice,  - písmeno symbolizuje Krista, Boha, ktorý sa stal človekom - zdroj: Hlaholika - Elena Šubjaková).
  • Slovo - Kristus, ktorý putuje s nami dejinami cez historické známe miesta Nitru a Velehrad a ktoré nesie svoje misijné poslanie ďalej do budúcnosti, ktorú predstavuje i Žilinská diecéza v roku 2013.

 Návrat späť