Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Udalosti DŠÚ

20. výročie založenia Obchodnej akadémie sv.  ...
20. výročie založenia Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v ŽilineObchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline oslávila 21. novembra 2012 jubilejný dvadsiaty rok svojej existencie. Pozvanie na túto milú udalosť prijalo množstvo vzácnych hostí. Výnimočný deň začal slávnostnou akadémiou, v ktorej vystúpili absolventi a terajší žiaci školy. Súčasťou bohatého prog ...
Jediná katolícka obchodná akadémia na Slo ...
Jediná katolícka obchodná akadémia na SlovenskuObchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline je školou, kde v spoločnom hľadaní objavujeme pravdu · formujeme nielen myseľ, ale aj srdce Nový študijný odbor   6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy (OIS-MOV) Škola rozšírila svoj študijný program zavedením študi ...
Štátna školská inšpekcia sa stretla s riad ...
Štátna školská inšpekcia sa stretla s riaditeľmi cirkevných škôlŠtátna školská inšpekcia, z Inšpekčného centra v Žiline, zavítala medzi riaditeľov katolíckych škôl Žilinskej diecézy. Tento krát to nebolo za účelom kontroly, ale za účelom vzájomnej informovanosti. Pracovníčky Inšpekčného centra v Žiline prezentovali svoje skúsenosti a zistenia zo svojej činnos ...
Metodický deň vychovávateľov ŠKD
Metodický deň vychovávateľov ŠKDVychovávatelia Školských klubov detí pri základných školách sa stretli v Martine ...
Vyhlásenie k pripravovanému štrajku na 26. 11 ...
Vyhlásenie k pripravovanému štrajku na 26. 11. 2012Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo ...
Ocenenie za zúročenie talentov
Ocenenie za zúročenie talentov20.11.2012 si z rúk Mons. Tomáša Galisa žilinského biskupa prevzalo ...
Oslava svätého Martina v materskej škole
Oslava svätého Martina v materskej školeNa známosť sa všetkým dáva, nádherná udalosť ...
Strana: ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Strana 22 z 28