05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Oslava svätého Martina v materskej škole

Na známosť sa všetkým dáva, nádherná udalosť ...

Na známosť sa všetkým dáva, nádherná udalosť, ktorá sa na Základnej škole s materskou školou A. Bernoláka v Martine stala.

Dňa 7.11.2012 sme v našej materskej škole oslavovali svätého Martina, ktorého sme si vybrali za nášho patróna. Počas celého dňa boli dvere do našej materskej školy otvorené pre všetkých rodičov, starých rodičov, súrodencov, pedagógov a priateľov školy.

Už od rána nás zdobili slávnostné šatky s logom sv. Martina a biele krížiky s červeným srdiečkom a takto vystrojení sme očakávali, čo nám tento slávnostný deň prinesie. Tešili sme sa nielen z príjemnej atmosféry, ktorá sa šírila medzi nami, ale aj zo vzácnych hostí, ktorí obohatili svojou prítomnosťou našu oslavu. Hody sv. Martina sme začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval pán kaplán Michal Žiaran a koncelebrovali vdp. dekan Kamil Lieskovský, pán farár Štefan Hýrošš a pán kaplán Pavol Pečko. Na svätej omši zazneli piesne v podaní našich detí i prosby, ktoré predniesli predškoláci. Pán kaplán počas homílie priblížil deťom život sv. Martina a jeho skutky, prostredníctvom ktorých môžeme aj my dosiahnuť svätosť. Na záver zaznela pieseň: „ Svätý Martin, patrón náš, oroduj vždy Ty za nás", ktorá sa stala hymnou našich hodov.

Po svätej omši pani učiteľky zahrali divadlo, a tým deťom priblížili život sv. Martina od jeho pôsobenia v rímskej légii, cez jeho pomoc žobrákovi, vysvätenie za biskupa a konania zázrakov. Deťom sa divadelné predstavenie veľmi páčilo a svoje pani učiteľky odmenili veľkým potleskom. 
Následne sme už len hodovali, tancovali a radovali sa z tohto požehnaného dňa, ktorý nás naplnil láskou a radosťou.

Svätý Martin, oroduj za nás!

 Návrat späť