05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

20. výročie založenia Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline oslávila 21. novembra 2012 jubilejný dvadsiaty rok svojej existencie. Pozvanie na túto milú udalosť prijalo množstvo vzácnych hostí.

Výnimočný deň začal slávnostnou akadémiou, v ktorej vystúpili absolventi a terajší žiaci školy. Súčasťou bohatého programu boli rôznorodé hudobné a tanečné vystúpenia, prezentácia o histórii i súčasných aktivitách školy, ako aj scénka o fiktívnej návšteve patróna školy na vyučovacej hodine. Po skončení akadémie sa všetci zúčastnení presunuli do Kostola Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch, kde slávnostný deň vyvrcholil spoločným poďakovaním - svätou omšou, ktorú celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis za účasti viacerých duchovných. Otec biskup povzbudil prítomných výzvou, aby dokázali správne obchodovať s darmi, ktoré dostali, podobne ako to počas svojho života dokázala nedávno blahoslavená Chiara Luce Badano (1971-1990), ktorá svoj talent naplno využila.

Na záver svätej omše duchovný správca školy páter Melichar Matis OP poďakoval diecéznemu biskupovi za dôveru prejavovanú škole a odovzdal mu dar v podobe Pražského Jezuliatka, pri ktorom sa študenti a zamestnanci školy modlili počas jubilejného roka 2012.

 Návrat späť