05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Štátna školská inšpekcia sa stretla s riaditeľmi cirkevných škôl

Štátna školská inšpekcia, z Inšpekčného centra v Žiline, zavítala medzi riaditeľov katolíckych škôl Žilinskej diecézy. Tento krát to nebolo za účelom kontroly, ale za účelom vzájomnej informovanosti. Pracovníčky Inšpekčného centra v Žiline prezentovali svoje skúsenosti a zistenia zo svojej činnosti v oblasti MŠ, ZŠ a SŠ ako aj z oblasti integrácie žiakov. S problematikou riešenia sťažností účastníkov porady oboznámila riaditeľka IC v Žiline PaedDr. Beáta Ftorková. Prezentované skúsenosti a následná živá diskusia pomôže riaditeľom škôl k zhodnoteniu pedagogických i riadiacich postupov na vlastnej škole.

V Žiline 15.11.2012

Miriam Janegová, DŠÚ Žilina

 Návrat späť