05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Metodický deň vychovávateľov ŠKD

Vychovávatelia Školských klubov detí pri základných školách sa stretli v Martine ...

Vychovávatelia Školských klubov detí pri základných školách sa stretli v Martine na ZŠ s MŠ Antona Bernoláka. Hosťujúca škola bola odborným garantom podujatia. Po spoločnej svätej omši v školskej kaplnke sa účastníci venovali problematike výchovy detí so ŠVVP. V druhej časti programu sa zaoberali praktickými ukážkami formou tvorivých dielní.

I keď vo všeobecnosti práca vychovávateľa ŠKD je morálne i finančne nedoceňovaná, v živote detí zohráva dôležitú úlohu. Učí ich zmysluplne a kvalitne relaxovať a využívať voľný čas. Rodičia sa aj popoludní môžu bez obáv o svoje dieťa venovať pracovným povinnostiam. Devízou ŠKD na cirkevnej škole je i skutočnosť pokračovania kresťanskej línie rodičovskej výchovy.

DŠÚ

Prezentácia ZŠ s MŠ A. Bernoláka - Školské stredisko poradenských služieb

Školský poriadok ŠKDNávrat späť