Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Udalosti DŠÚ

Pracovná porada a duchovno formačné sústredenie riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadeníV dňoch 30.11. až 2.12.2009 sa uskutočnila pracovná porada a duchovno formačné sústredenie riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení Žilinskej diecézy.Stretnutie začalo svätou omšou v kaplnke Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského, ktorú celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Pra ...
Duchovno-formačné sústredenie novoprijatých pedagogických zamestnancov4. - 6. októbra 2009 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch uskutočnilo duchovno-formačné sústredenie novoprijatých pedagogických zamestnancov cirkevných škôl Žilinskej diecézy s tematickým zameraním: „ Uvedenie do duchovného života cirkevnej školy".Sústredenie viedol pán kaplán Mgr. Pavol Gera z fa ...
Čas je Boží darAko vytvoriť čo najlepšie podmienky pre trávenie voľného času našich detí a mládeže, sa dnes (23.6.2009) na spoločnej porade radili riaditelia a vedúci pracovníci katolíckych Centier voľného času (CVČ) a Školských stredísk záujmovej činnosti (ŠSZČ) pri ZŠ z celého Slovenska.Stretnutie na podnet vých ...
Oceňovanie žiakov ZŠ v Žilinskej diecéze  ...
Oceňovanie žiakov ZŠ v Žilinskej diecéze Zoznam žiakov katolíckych základných škôl Žilinskej diecézynavrhnutých na ocenenie otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom v školskom roku 2009/2010 Marta BarabášováZákladná škola s materskou školou A. Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin Dominika BízikováZákladná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 2 ...
Požehnanie kaplnky v OATA
Požehnanie kaplnky v OATA29. apríl 2010 bol pre Obchodnú akadémiu sv. Tomáša Akvinského v Žiline významným dňom. Generálny vikár Žilinskej diecézy, Mons. Ladislav Stromček, požehnal školskú kaplnku v budove školy, ktorej patrónkou sa stala dominikánka sv. Katarína Sienská, učiteľka cirkvi a spolupatrónka Európy. Škola bola ...
Ocenenie sv. Cyrila a Metoda pre pedagógov v  ...
Ocenenie sv. Cyrila a Metoda pre pedagógov v ŽilinePri príležitosti Dňa katolíckych učiteľov na sviatok ich patróna sv. Jána Krstiteľa de la Salle biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis v spolupráci s Diecéznym školským úradom v Žiline udeľoval po prvýkrát ocenenie pedagógom, ktorí sa aktívne podieľali na rozvoji katolíckeho školstva v Žilinskej ...
Strana: ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Strana 28 z 28