05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Duchovno-formačné sústredenie novoprijatých pedagogických zamestnancov

4. - 6. októbra 2009 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch uskutočnilo duchovno-formačné sústredenie novoprijatých pedagogických zamestnancov cirkevných škôl Žilinskej diecézy s tematickým zameraním: „ Uvedenie do duchovného života cirkevnej školy".
Sústredenie viedol pán kaplán Mgr. Pavol Gera z farnosti Rajec, kde pôsobí ako školský kaplán. Zúčastnilo sa ho 27 pedagógov, ktorí v tomto školskom roku začali pôsobiť na niektorej z devätnástich katolíckych škôl diecézy.Návrat späť