05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Ocenenie sv. Cyrila a Metoda pre pedagógov v Žiline

Pri príležitosti Dňa katolíckych učiteľov na sviatok ich patróna sv. Jána Krstiteľa de la Salle biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis v spolupráci s Diecéznym školským úradom v Žiline udeľoval po prvýkrát ocenenie pedagógom, ktorí sa aktívne podieľali na rozvoji katolíckeho školstva v Žilinskej diecéze. Slávnosť začala sv. omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, kde sa pedagógom a vzácnym hosťom prihovoril biskup Galis. Vo svojej homílií vychádzal z textu o Emauzských učeníkoch. Ich stretnutie s Ježišom pripodobnil priebehu sv. omše. V závere učiteľom predstavil osobnosť sv. Jána Krstiteľa de la Salle a vyzval ich na jeho nasledovanie.

Po sv. omši pokračoval program v Mestskom divadle v Žiline, kde si sedem pedagógov prevzalo Ocenenie sv. Cyrila a Metoda.

Hlavný zámer oceňovania predstavila riaditeľka Diecézneho školského úradu Miriam Janegová: „Touto formou chceme prejaviť úctu a vďačnosť osobnostiam cirkevného školstva. Tiež chceme poukázať na dôležitosť a význam pedagogickej profesie pre formovanie a vzdelávanie mládeže a tak i pre zdravý rozvoj celého Slovenského národa.

Program spestrili študenti Gymnázia sv. Františka v Žiline pásmom o sv. Cyrilovi a Metodovi a spevom študenti Strednej zdravotnej školy sv. Františka v Čadci a Pedagogickej a sociálnej akadémie v Čadci.

Peter Holbička, hovorca Žilinskej diecézy

Ocenení pedagógovia:
Mgr. Slávka Klimová sr. Maristella, PASA sv. M. Goretti, Čadca
RNDr. Oľga Jesenská , ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom
Mgr. Ján Ničík , Gymnázium Andreja Škrábika, Rajec
Mgr. Mária Šupolíková, Cirkevná ZŠ Jána Palárika, Raková
Mgr. Renáta Šimková, Cirkevná ZŠ R. Zaymusa, Žilina
Mgr. Anna Papánová, SOŠ sv. Jozefa robotníka, Žilina
PaedDr. Ján Hatala, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

Hostia:
ThLic. PaedDr. Ing. Mária Paráková , vedúca oddelenia súkromných a cirkevných škôl MŠ SR
Ivan Harman , primátor mesta Žilina
Ing. Z. Akantisová, prednostka KŠÚ Žilina
Riaditelia katolíckych škôl Žilinskej diecézy
Duchovní správcovia katolíckych škôl Žilinskej diecézy

 Návrat späť