05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Oceňovanie žiakov ZŠ v Žilinskej diecéze

Zoznam žiakov katolíckych základných škôl Žilinskej diecézy
navrhnutých na ocenenie otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom v školskom roku 2009/2010

Marta Barabášová
Základná škola s materskou školou A. Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin

Dominika Bíziková
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 2, Žilina

Dominika Dudášová
Základná škola sv. Dominika Savia, ul. Školská 386, Dubnica nad Váhom

Miroslav Gašpárek
Cirkevná základná škola sv. Margity, Námestie slobody 562/1, Púchov

Veronika Knapcová

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina

Dominika Koperová
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729

Michaela Kupčíková
Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom

Martin Pavlovič
Základná škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica

Monika Sýkorová
Základná cirkevná škola sv. J. Vianneyho, Námestie A. Škrábika 5, Rajec

Katarína Škrabáková
Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica

Michaela Urbaniková
Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková 705

Prvého júna na MDD zavítali do Žilinskej katedrály žiaci jedenástich základných katolíckych škôl z celej diecézy. Pri tejto príležitosti boli ocenení vybraní žiaci, ktorým v tomto roku končí školská dochádzka na ZŠ. Ocenenie žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa, za výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života, získalo jedenásť žiakov. Z každej školy pedagogický zbor navrhol jedného žiaka, alebo žiačku. Slávnostnej sv. omše a preberania cien sa zúčastnili aj rodičia žiakov, ich triedne pani učiteľky a spolužiaci. Táto milá slávnosť sleduje jeden hlavný cieľ: povzbudiť a motivovať deti k dosahovaniu vyšších kresťanských, intelektuálnych a mravných hodnôt. Pre diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa bola táto udalosť vítanou možnosťou spoznať a zblížiť sa s veriacimi, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvoji katolíckych škôl, či už ako ich absolventi, pedagógovia, alebo rodičia. Otec biskup vyjadril nádej, že toto podujatie si nájde svoje miesto v živote cirkvi Žilinskej diecézy a stane sa tradíciou.

DŠÚ Žilina
Miriam Janegová

 Návrat späť