05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Požehnanie kaplnky v OATA

29. apríl 2010 bol pre Obchodnú akadémiu sv. Tomáša Akvinského v Žiline významným dňom. Generálny vikár Žilinskej diecézy, Mons. Ladislav Stromček, požehnal školskú kaplnku v budove školy, ktorej patrónkou sa stala dominikánka sv. Katarína Sienská, učiteľka cirkvi a spolupatrónka Európy.

Škola bola založená v roku 1992. V priestoroch súčasnej budovy sídli od roku 1998 vo farnosti Žilina-Vlčince. Kaplnka bola v škole zriadená, avšak nemala patróna. Vedenie školy a duchovný správca - dominikán Marián Hovanec OP, sa rozhodli zrekonštruovať kaplnku a zasvätiť ju sv. Kataríne Sienskej. Rekonštrukcia trvala od decembra 2009 do apríla 2010.
Na čelnej stene je obraz svätice a novovybudovaný Bohostánok, ktorý zdobí mozaika symbolizujúca myšlienky patrónky. Autorom a realizátorom je dominikán Kristián Šalamon OP.

Kaplnka je tá najdôležitejšia „učebňa", srdce školy. Je to miesto, kde môžeme načerpať silu, pokoj, nadýchnuť sa a ísť ďalej.
Každú stredu a piatok pred vyučovaním sa slúžia sv. omše. Liturgiu a spev pripravujú kolektívy jednotlivých tried s triednym učiteľom a vyučujúcim náboženstva. Sv. omše majú neopakovateľnú atmosféru, kde zažívame spoločenstvo žiakov a učiteľov pri Eucharistii.
Vyjadrujem vďaku Pánu Bohu, duchovnému správcovi, pátrovi Kristiánovi, všetkým priaznivcom a darcom, vďaka ktorým sa podaril tento projekt zrealizovať vo veľmi krátkom čase. Každý prejav priazne a pomoci je zázrakom lásky.

Marta Voleková

 Návrat späť