Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Udalosti DŠÚ

Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Fra ...
Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v ŽilineGymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (GSF) pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7.12.2010 (utorok) v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod. Pre návštevníkov pripravujeme prezentáciu činnosti divadelného krúžku, informácie o štúdiu v 4-ročnej (pre deviatakov) a 8-ročnej forme (pre piatak ...
Oceňovanie žiakov katolíckych stredných škôl  ...
Oceňovanie žiakov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézyMons. Tomáš Galis, žilinský biskup, v predvečer Dňa študentov, 16. novembra 2010, ocenil deviatich žiakov katolíckych stredných škôl žilinskej diecézy za ich výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života. Slávnosť sa uskutočnila na pôde Spojenej školy sv. Jána Bosca a vo fars ...
Duchovno-formačné sústredenie 2010 no ...
Duchovno-formačné sústredenie 2010 novoprijatých pedagogických zamestnancov 29.9. - 1.10. 2010 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch uskutočnilo duchovno-formačné sústredenie novoprijatých pedagogických zamestnancov cirkevných škôl Žilinskej diecézy s tematickým zameraním: „ Uvedenie do duchovného života cirkevnej školy".Sústredenie viedol br. Melichar - PaedDr. Jozef Matis O ...
Oceňovanie najlepších študentov Žilinskej die ...
Oceňovanie najlepších študentov Žilinskej diecézyDňa 11. novembra sme začali tradíciu oceňovania najlepších študentov Žilinskej diecézy. Na pôde Gymnázia sv. Františka z Assisi Otec biskup Mons. Tomáš Galis odovzdal ocenenie 19 najlepším študentom katolíckych stredných škôl z Novej Dubnice, Rajca, Čadce a Žiliny. Pozvanie na túto milú slávnosť pr ...
Požehnanie kaplnky v OATA29. apríl 2010 bol pre Obchodnú akadémiu sv. Tomáša Akvinského v Žiline významným dňom. Generálny vikár Žilinskej diecézy, Mons. Ladislav Stromček, požehnal školskú kaplnku v budove školy, ktorej patrónkou sa stala dominikánka sv. Katarína Sienská, učiteľka cirkvi a spolupatrónka Európy. Škola ...
Strana: ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Strana 27 z 28