05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Duchovno-formačné sústredenie 2010 novoprijatých pedagogických zamestnancov

29.9. - 1.10. 2010 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch uskutočnilo duchovno-formačné sústredenie novoprijatých pedagogických zamestnancov cirkevných škôl Žilinskej diecézy s tematickým zameraním: „ Uvedenie do duchovného života cirkevnej školy".
Sústredenie viedol br. Melichar - PaedDr. Jozef Matis OP, ktorý tohto času pôsobí ako duchovný správca OATA v Žiline.
Pedagógovia sa zamýšľali nad povolaním učiteľa, ktoré nie je len zamestnaním spočívajúcim v odovzdávaní vedomostí, ale na katolíckych školách plní aj úlohu vychovávateľa, a sprevádzajúceho priateľa žiakov a neraz i úlohu misionára.Návrat späť