05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Oceňovanie najlepších študentov Žilinskej diecézy

Dňa 11. novembra sme začali tradíciu oceňovania najlepších študentov Žilinskej diecézy. Na pôde Gymnázia sv. Františka z Assisi Otec biskup Mons. Tomáš Galis odovzdal ocenenie 19 najlepším študentom katolíckych stredných škôl z Novej Dubnice, Rajca, Čadce a Žiliny. Pozvanie na túto milú slávnosť prijali nie len študenti , ich rodičia a pedagógovia škôl, ale aj zástupcovia z Krajského školského úradu, Žilinského samosprávneho kraja a tiež zo Štátneho školského inšpekčného centra v Žiline.

Program začal sv. omšou, v ktorej sa účastníkom prihovoril otec biskup s výzvou nenechať sa manipulovať módnymi trendmi, ktoré nás často zotročujú. Človek si ich často zamieňa so slobodným životným štýlom. Ale opak je pravdou. Za vzor postavil sv. Martina z Tours, ktorý sa na život a potreby svojich blížnych pozeral najmä cez svoje srdce . Povzbudil ocenených študentov, aby svoje dary a talenty vedeli využiť podobne, ako to robil sv. Martin.

Po sv. omši študenti z rúk otca biskupa Mons. Tomáša Galisa prevzali písomné ocenenia , Sv. písmo a DVD o sv. Františkovi z Assisi.

Program obohatili svojím hudobným a recitačným umením študenti Gymnázia sv. Františka z Assisi a celé podujatie bolo ukončené spoločným obedným posedením.
Veríme, že toto podujatie prispelo k väčšej chvále Boha a pre povzbudenie a radosť všetkých zúčastnených i katolíckeho školstva na Slovensku.

Tabuľka študentov - odovzdávanie ocenení najlepším študentom stredných škôlNávrat späť