05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (GSF) pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7.12.2010 (utorok) v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod. Pre návštevníkov pripravujeme prezentáciu činnosti divadelného krúžku, informácie o štúdiu v 4-ročnej (pre deviatakov) a 8-ročnej forme (pre piatakov), tiež informácie o školskom internáte a mimoškolskej činnosti. Na programe je aj prehliadka školy, školského internátu i školskej jedálne a možnosť nazrieť do učební počas vyučovacích hodín.

GSF je katolícke cirkevné gymnázium so štvorročnou a osemročnou formou denného štúdia so všeobecným zameraním. Založené bolo v roku 1991 a je pod správou Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi v Žiline. Počas rokov svojej existencie sa aj napriek niektorým ťažkostiam stalo jednou z najlepších stredných škôl a v súčasnosti je známe mnohým ľuďom ako škola poskytujúca kvalitné vzdelanie, ktorá si ale zároveň uvedomuje svoju zodpovednosť za výchovu a formáciu mladých ľudí s jasným pohľadom na svet a hodnoty.
Viac o gymnáziu na stránke www.gsf.sk

 Návrat späť