05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Ocenenie za zúročenie talentov

20.11.2012 si z rúk Mons. Tomáša Galisa žilinského biskupa prevzalo ...

20.11.2012 si z rúk Mons. Tomáša Galisa žilinského biskupa prevzalo ocenenie 12 študentov katolíckych stredných škôl žilinskej diecézy. Ocenenie za výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života žilinský biskup každoročne udeľuje žiakom, ktorí zúročili talenty od Nebeského Otca svojou usilovnosťou i vernosťou Kristovmu evanjeliu. Slávnostný akt sa uskutočnil v v spoločenských priestoroch a v priestoroch školskej kaplnky PASA sv. Márie Goretti a SZŠ sv. Františka Assiského v Čadci.

Študentom prajeme, aby ich tento životný elán, tvorivosť, ale i vytrvalosť a zodpovednosť neopustili po celý život. Tiež im prajeme, aby každé svoje snaženie dokázali popretkávať láskou a tak boli pre všetkých svojich spolužiakov, priateľov i celé okolie nie len užitoční ale aj milí a priateľskí.

Miriam Janegová DŠÚ

Ocenení študenti v školskom roku 2012/2013

 • Laura Baričáková
  Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
 • Terézia Čibenková
  Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina
 • Vladimíra Dingová
  Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M. Hurbana 44, Žilina
 • Marek Foltán
  Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika č. 5, Rajec
 • Zuzana Jankovičová
  Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina
 • Barbora Jargašová
  Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Horná 137, Čadca
 • Veronika Lašová
  Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina
 • Terézia Motyková
  Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M. Hurbana 44, Žilina
 • Simona Obšivanová
  Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M. Hurbana 44, Žilina
 • Katarína Polečová
  Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca
 • Júlia Smetanová
  Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
 • Martin Trnovec
  Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina

 Návrat späť