05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Škola putovala za Pannou Máriou

V 20. jubilejnom roku školy OATA sme zorganizovali už piatu školskú púť...

V 20. jubilejnom roku školy (Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline) sme zorganizovali už piatu školskú púť. Predošlé štyri roky pútnici striedavo navštívili Turzovku, Oščadnicu a Dubnicu nad Váhom. V sobotu 29. septembra 2012, v deň sviatku troch archanjelov, kroky pútnikov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského mierili do pútnického miesta - Rajecká Lesná. Skupinu pútnikov tvorili učitelia, nepedagogickí zamestnanci, duchovný správca školy, bratia dominikáni, žiaci, ich rodičia a priatelia školy. Cesta autobusom zo Žiliny ubehla rýchlo. Púť sme začali modlitbou sv. ruženca. V Bazilike Minor sme slávili sv. omšu, ktorá bola obetovaná za všetkých zamestnancov, žiakov a dobrodincov školy. Celebroval školský kaplán páter Melichar Matis OP a koncelebrovali páter Šebastián OP a kapucínsky páter Michal, ktorý so študentmi Gymnázia Matky Alexie z Bratislavy spoločne s nami slávili eucharistické tajomstvá.
Po prehliadke unikátneho dreveného Slovenského Betlehema naše kroky smerovali na vynovenú Kalváriu. Pútnici mali možnosť v nádhernom prírodnom prostredí meditovať nad utrpením Ježiša Krista. Pobožnosť sme ukončili na vrchole kalvárie pred Kaplnkou Nanebovstúpenia Pána. (OATA).

 Návrat späť