05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Duchovno-formačné sústredenie novoprijatých pedagógov

Začínajúci a novoprijatí učitelia a vychovávatelia cirkevných škôl a školských zariadení Žilinskej diecézy sa stretli na formačnom sústredení v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch. Pod duchovným vedením školského kaplána Mgr. Slavomíra Trnku sa zamýšľali nad poslaním učiteľa a vychovávateľa cirkevnej školy. V prvý deň sa zamýšľali nad osobným prežívaním viery. Druhý deň sa niesol v konkretizovaní prejavov tejto viery v školskom prostredí v ktorom pôsobia. Zoznámili sa s úlohami a cieľmi, ktoré zriaďovateľ očakáva od cirkevných škôl a od ich pedagogických pracovníkov. Aktívny prístup účastníkov dáva nádej, že cirkevné školstvo v diecéze sa bude uberať cestou hľadania pravej náuky v duchu pravdy a zároveň v láske.

Miriam Janegová DŠÚ

 Návrat späť