Dokumenty a homílie

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda
Slávnosť sv. Cyrila a MetodaHomília biskupa Tomáša Galisa
Oceňovanie pedagógov 10.4.2012Drahí moji! Prežívame veľkonočnú oktávu, radostne chválime Boha, spievame aleluja, že Kristus vstal z mŕtvych a večne žije. V dnešnom evanjeliu sme mohli počuť, že Mária Magdaléna, plná smútku a nešťastia, je sama pri hrobe, ktorý je prázdny. Už nemá toho, ktorého tak veľmi milovala. A teraz k bezút ...
Pastiersky list žilinského biskupa k otvoreniu Roka svätých Cyrila a Metoda v diecéze Pastiersky list žilinského biskupa k otvoreniu Roka sv. Cyrila a Metoda Milovaní diecezáni, týmto pastierskym listom chcem povzbudiť všetkých vás: klerikov, laikov, mladých, starých, zdravých i chorých k vďačnosti voči Bohu, že môžeme v našej domovine čerpať z vyše tisícročnej tradí ...
Zjavenie Pána 2012Slávime deň preslávený tromi zázrakmi: dnes priviedla hviezda mudrcov kjasličkám, dnes bola na svatbe premenená voda na víno, dnes chcel byť Kristus v rieke Jordán pokrstený od Jána, aby nás vykúpil. Už od najstarších dôb života Cirkvi sa tieto tri rôzne udalosti zjednocovali do jedinej slávnosti, k ...
Slávnosť Bohorodičky 1. január 2012Drahí bratia a sestry, začali sme nový kalendárny rok 2012. Naša vianočná a novoročná radosť pramení zo skutočnosti, že Boh chce byť s nami a je s nami v Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal človekom a narodil sa v Betleheme. A preto ochotne každému radostne opakujeme podobné želanie, ako sme počuli v d ...
Strana: 1 2 3 4 5 6
Strana 3 z 6