Dokumenty a homílie

Pastiersky list žilinského biskupa na Slávnosť Zjavenia Pána 6. 1. 2009Pastiersky list žilinského biskupa na Slávnost Zjavenia Pána 6. 1. 2009
List mladým ľuďom Slovenska pri príležitosti Týždňa Cirkvi pre mládež 2008List mladým ľuďom Slovenska pri príležitosti Týždňa Cirkvi pre mládež 2008
Homília Mons. Tomáša Galisa pri kňazskej vysviacke v Žiline 14. júna 2008Drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milovaní bratia a sestry, mladí priatelia, najmä však vy, drahí rodičia! Títo vaši synovia a naši duchovní bratia o niekoľko chvíľ budú ustanovení do významnej a zodpovednej služby Cirkvi
Homília Mons. Tomáša Galisa pri inaugurácii 15. 3. 2008 v ŽilineV tejto historicky významnej chvíli najprv so žalmistom volajme: „Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho“ (Ž 118, 24). Tieto vzácne okamihy nám skutočne pripravil Pán a na ich umocnenie by som chcel parafrázovať slová proroka Izaiáša: „Tvoríme čosi nové, teraz to klíči; nebadáte ...
Pastiersky list Mons. Tomáša Galisa na slávnosť Najsvätejšej Trojice 2008Drahí bratia a sestry vo viere, prichádza vhodná príležitosť, aby som sa Vám po prvýkrát prihovoril formou listu pastiera. Hoci slávnosť uvedenia do úradu vo mne ešte stále rezonuje
Strana: 1 2 3 4 5 6
Strana 6 z 6