Dokumenty a homílie

Pastiersky list žilinského biskupa na s ...
Pastiersky list žilinského biskupa na sviatok sv. Štefana 2011Milovaní bratia a sestry v Kristovi! Iste vám už niekedy napadli myšlienky, prečo nám Cirkev hneď po Vianociach, keď si počas ôsmich dní pripomíname: „Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán" (porov. Lk 2,11), ukazuje na príklady svätého Štefana, prvého mučeníka, svätého Jána, apoštola a evanjelis ...
Slávnosť Bohorodičky P. Márie 2011Milovaní! Nový kalendárny rok začíname slávnosťou Bohorodičky Panny Márie. Mocne sa držme jej materinskej ruky, ona nás bezpečne prevedie všetkými nebezpečenstvami a ťažkosťami. Boh chce, aby sme žili. Pozýva nás, aby sme svoj život žili pred ním a s ním. Preto sa stal človekom v Ježišovi Kristovi. ...
Pastiersky list žilinského biskupa na s ...
Pastiersky list žilinského biskupa na sviatok Svätej rodinyDrahí bratia a sestry, slávime sviatok Svätej rodiny. Podľa dnešného úryvku z evanjelia svätého Matúša nemôžeme povedať, že romanticko-nábožne hľadíme na Ježiša, Máriu a Jozefa a na pastierov, ktorí sa prví klaňajú tajomstvu Boha. Dnešný úryvok hovorí nie o tých, ktorí chcú zmárniť život tohto dieťa ...
Vianoce 2010 – cez deň Milovaní! Vítam vás všetkých v tento radostný deň Ježišovho narodenia. Zo skúseností vieme, že narodenie dieťaťa je vždy radostnou udalosťou pre každé rodinné spoločenstvo. Nieto civilizácie na tejto zemi, ktorá by príchod nového človeka, akým je v rodine narodenie dieťaťa, nespájala s radosťou, nád ...
Slávnosť Narodenia Pána 2010 - svätá omša v noci Drahí moji! Vítam vás všetkých v našom katedrálnom chráme pri tejto polnočnej bohoslužbe. O tajomstve Vianoc môžeme uvažovať len vtedy, keď sa dokážeme zastaviť a v tichu rozjímať o posolstve, ktoré je nám rok čo rok znovu ohlasované. Údiv a postoj dieťaťa sú nevyhnutné prostriedky na to, aby sme mo ...
Presbyterát 2010Drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milovaní bratia a sestry, mladí priatelia, ale najmä vy, drahí rodičia! Dnes títo vaši synovia a naši duchovní bratia osobitnou sviatosťou príjmu posvätný rad presbyterátu, stanú sa kňazmi katolíckej Cirkvi, stanú sa služobníkmi, doslova sluhami Kris ...
Diakonát 2010Drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milé rehoľné sestry, mladí priatelia, bratia a sestry, ale predovšetkým vy, drahí rodičia našich dvoch kandidátov na diakonát! Týchto vašich synov dnes na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ustanovím osobitnou sviatosťou do služieb Cirkvi - príj ...
Strana: 1 2 3 4 5 6
Strana 4 z 6