Dokumenty a homílie

Ukončenie Roka Žofie Bosniakovej Bratia a sestry! Od vyhlásenia Roka Žofie Bosniakovej uplynulo 12 mesiacov. Počas nich miesto odpočinku jej telesných pozostatkov navštívili veriaci z každého dekanátu Žilinskej diecézy. Každý mesiac, spolu so svojimi duchovnými pastiermi, putovali do Tepličky ...
Príhovor žilinského biskupa na sviatok Najsvätejšej Trojice 30.05.2010Milovaní bratia a sestry, vitajte na dnešnej slávnostnej bohoslužbe v našom katedrálnom chráme zasvätenom tajomstvu Najsvätejšej Trojice. Pozdravujem vás, ktorí ste prítomní v našej katedrále, ale aj všetkých bratov a sestry, ktorí nás môžu sledovať v priamom prenose STV2. Spomenul som, že náš farsk ...
Príhovor žilinského biskupa na Zelený štvrtok 2010Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujem. Zvlášť sa teším, že môžem pri tejto slávnostnej svätej omši Posvätenia olejov pozdraviť a privítať vás, moji spolubratia v kňazskej službe. Počas tejto svätej omše si obnovíte svoje kňazské sľuby, ktoré ste vyslovili v deň svojej kňazskej vysv ...
Príhovor žilinského biskupa ku stavbe diecézneho centraMilovaní bratia a sestry!V priebehu mesiaca sa vám už druhýkrát prihováram cez vašich duchovných otcov a mojich spolupracovníkov, kňazov. Pri inauguračnej svätej omši v Športovej hale v Žiline pred dvoma rokmi som hovoril, že „vznikom novej diecézy Pán nám skutočne pripravil vzácne okamihy a na ich ...
Pastiersky list žilinského biskupa na sviatok Svätej rodiny 2009Drahí bratia a sestry dovoľte mi, aby som vás v čase vianočných sviatkov všetkých srdečne pozdravil. Keďže je sviatok Svätej rodiny chcem pozdraviť predovšetkým vás drahí manželia a rodičia, milé rodiny!Cirkev v tesnej blízkosti Vianoc, vo vianočnej oktáve, slávi sviatok Svätej rodiny a zároveň aj s ...
Otec biskup Tomáš na Diecéznej púti rodínMilí pútnici! V týchto dňoch mnohí ľudia na našom Slovensku   sa „vydajú na cestu", aby na pútnických miestach pozdravili Pannu Máriu. Aj vy dnes ste sa z domu vydali na cestu a ponáhľali sa do pútnického miesta vo Višňovom, ktoré sa nachádza v hornatom kraji krásneho pohoria Malej Fatry. Ako som pr ...
Pastiersky list žilinského biskupa T. Galisa pri príležitosti 1. výročia zriadenia Žilinskej diecézy Pastiersky list žilinského biskupa Tomáša Galisa pri príležitosti 1. výročia zriadenia Žilinskej diecézy
Strana: 1 2 3 4 5 6
Strana 5 z 6