Kto nám ukáže šťastie? (Tretia veľkonočná)

Cesta radosti - Kto nám ukáže šťastie? (Tretia veľkonočná)
Ochrana života: Ľudské práva a povinností
Samizdatové dielo Jána Chrizostoma Korca
Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku
Oznámenie o vyhlásení výberového konania.
Svetový deň chorých 2024
Už po tridsiaty druhý raz slávila Cirkev 11. februára, v deň spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, Svetový deň chorých ...
Pastiersky list na sviatok Svätej rodiny
Drahí bratia a sestry,                              ...
Vianočné blahoženie
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,.. Boh s nami” (Mt 1,23)
Sväté omše žilinského biskupa počas vianočných sviatko ...
Program žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa počas vianočných sviatkov:
Ochrana života: Ľudské práva a povinností
Občianske združenie FÓRUM ŽIVOTA a ÁNO PRE ŽIVOT, n.o. pozývajú na 23. ročník medzinárodnej konferencie VYBER SI ŽIVOT ...
Samizdatové dielo Jána Chrizostoma Korca
Pozývame na vernisáž výstavy "Samizdatové dielo Jána Chrizostoma Korca"
Zápis do 1. ročníka ZŠ
Cirkevné základné školy v Žiline pozývajú rodičov s deťmi na Zápis do 1. ročníka
Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva Ladce
Pozývame Vás na Modlitby krížovej cesty Kríž Butkov
Oslava 15. výročia Diecéznej charity Žilina
15 rokov vďačnosti za bohatstvo, ktoré sa nestratí
Do Potravinovej zbierky vložil srdce aj otec biskup Tomáš
Nakúpiť pre chudobných prišiel aj otec diecézy Žilinská diecéza. 
Edukácia k láske a štedrosti
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera zapojila deti do pomoci chudobným
Tesco Potravinová zbierka
Pomôcť môže každý
Deň peňazí bol aj o úlohe Charity
O svojej nezastupiteľnej úlohe, každodennej činnosti a aktivitách, ale i potrebe finančného vzdelávania hovorila Slovenská ...
Kto nám ukáže šťastie? (Tretia veľkonočná)
Cesta radosti - Kto nám ukáže šťastie? (Tretia veľkonočná)
Premáhať svet (Nedeľa Božieho milosrdenstva)
Cesta radosti - Premáhať svet (Nedeľa Božieho milosrdenstva)
Dá sa žiť bez hriechu! (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvyc ...
Cesta radosti - Dá sa žiť bez hriechu! (Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania)
Na slávu Boha (Kvetná nedeľa)
Cesta radosti - Na slávu Boha (Kvetná nedeľa)
Nechať sa pritiahnuť (5. pôstna nedeľa)
Cesta radosti - Nechať sa pritiahnuť (5. pôstna nedeľa)
Vrchol mojej radosti (4. pôstna nedeľa)
Cesta radosti - Vrchol mojej radosti (4. pôstna nedeľa)
Osviežovač (3. pôstna nedeľa)
Cesta radosti - Osviežovač (3. pôstna nedeľa)
Synoda a synodalita
Vážení priaznivci synodálnej cesty Žilinskej diecézy,
Postrehy a vyjadrenia niektorých účastníkov Synodálneho tímu ...
ktorí sa zúčastnili VI. stretnutia biskupov s laikmi, so zasvätenými osobami a s klerikmi, na tému „Ako byť synodálnou ...
Synodálny proces sa prehupol na kontinentálnu úroveň
V júli 2022 synodálne tímy diecéz, eparchií a rehoľných spoločností ukončili prvú fázu synodálnych konzultácií ...
Vyjadrenie Synodálneho tímu Žilinskej diecézy k DKE
Vstúpili sme do ďalšej fázy synodálneho procesu. 
Synoda - Dokument kontinentálnej etapy
Milé sestry a bratia, milá mládež, drahí bratia kňazi, bohoslovci! Pozývame Vás k opätovnému rozlišovaniu to ...
Prezentácia Synodálnej syntézy Žilinskej diecézy 4.7. ...
Otec biskup Tomáš Galis poslal po ukončení diecéznej fázy synody o synodalite na Konferenciu biskupov Slovenska 
Boží hrob vo farskom Chráme sv. Matúša vo Vysokej nad Kysu ...
Od skončenia obradov utrpenia Pána až do západu slnka v sobotu, kedy začína veľkonočná vigília, veriaci bdejú pri Božom hrobe. ...
Utrpenie a láska: Obraz Ježiša Krista v Štiavniku pripomína ...
Obraz Ježiša Krista s trňovou korunou a klincami na stole vo Farskom kostole sv. Františka Assisi v Štiavniku
Veriaci zo Pšurnovic si takto symbolizujú 3 piliere pôstu
Pôstne obdobie je čas duchovného rastu a obrátenia. 
Vianočný koncert
Žilinskú katedrálu Najsvätejšej Trojice naplnili radostné tóny slovenských kolied, 
Červená streda
Farnosť Vysoká nad Kysucou sa pridala k iniciatíve, kedy sa chrámy a monumenty rozžiaria na červeno.
Veroniku Jurkyovú prišiel pokrstiť žilinský diecézny bisku ...
Zrodenie života je pre nás ľudí stále nedostatočne pochopeným zázrakom. 
Šarkaniada vo farnosti Považská Bystrica - Svätej rodiny
Poslednú októbrovú nedeľu mladí z Erka farnosti Považská Bystrica - Svätej Rodiny zorganizovali šarkaniadu na ktorej sa zúčastni ...