TKK
Termín od: 14. 5. 2023 00:00
Termín do: 22. 5. 2023 00:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 19. 5. 2023 00:00
Termín do: 22. 5. 2023 00:00
formácia organistov/alrternatívny termín - preferovaný
Termín od: 20. 5. 2023 00:00
Termín do: 21. 5. 2023 00:00