Diecézne kolo Biblická olympiáda
Termín od: 24. 4. 2023 00:00
Termín do: 27. 4. 2023 00:00