15. 10. 2021
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Väčšie ambície (29. nedeľa v Cezročnom období)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Jakub a Ján mali relatívne dosť malé ambície. Chceli len byť vo večnosti po Ježišovej pravici a ľavici. Pritom Ježiš im ponúkal niečo oveľa väčšie – zjednotenie s ním.

Ak si mám vybrať medzi tým, že budem s Ježišom vládnuť, sedieť po jeho pravici či ľavici, a tým, že budem Ježišovou nevestou, tak si určite vyberiem to druhé. Túžim po zjednotení s Ježišom, túžim, aby sme boli jedno. Preto sa sýtim Eucharistiou, aby ma Ježiš postupne premieňal na seba...

Synoda, ktorá sa dnes začína na úrovni diecéz, akoby nám ponúkala práve to – mať väčšie ambície. Akoby nám Svätý Otec jej zvolaním hovoril: „Neuspokojujte sa s tým, čo máte teraz. Poďte ďalej. No nech nikto nejde sám – poďte spolu!" Práve toto slovo synoda znamená – putovať, kráčať spolu.

Vrátim sa k dvom apoštolom. Mali v podstate malé či z pohľadu večnosti bezvýznamné ambície, lebo mysleli predovšetkým na seba. Netúžili po zjednotení s Ježišom, lebo si to zrejme ani nevedeli predstaviť. Preto ich Ježiš pozýva ďalej – k službe. Aby slúžili ako on. Pozýva ich vidieť ľudí okolo nich a napĺňať ich potreby, najmä potrebu spásy a večného života.

Aj nás synoda pozýva nemyslieť predovšetkým na seba, ale vidieť ľudí okolo seba a hľadať cesty, ako s nimi kráčať, ako spolu objavovať možnosti služby, ktoré presahujú naše predstavy. Aj Ježiš nás v dnešnom evanjeliu volá k väčším ambíciám – hovorí, že túžba byť prvým je skvelá. „Ak chceš byť prvý, slúž všetkým" (porov. Mk 10, 44).

Čo urobíš na synodálnej ceste – ceste spoločného kráčania – tento týždeň? Možno začni tým, že sa doma porozprávate o možnostiach, komu by ste mohli nejako poslúžiť. A hneď to aj urobte. Lebo láska neznáša odklad... A potom toho človeka pozvite na cestu spoločného kráčania – spolu s ním hľadajte, ako môžete poslúžiť niekomu ďalšiemu...

Som rojko? Dúfam, že nie. Idem odniesť košík zemiakov susedovi, ktorému obaja rodičia tento rok umreli a ostal sám v dome.


Na stiahnutie

17. 10. 2021.docNávrat späť