10. 09. 2021
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Pozorne počúvať (24. nedeľa v Cezročnom období)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Nerád riešim dôležité veci e-mailami či esemeskami. Neraz sa mi totiž stalo, že adresát našiel v mojich slovách niečo, čo tam vôbec nebolo, a bol problém.

Niečo podobné nám dnes predviedol apoštol Peter. Počul Ježišove slová o jeho smrti a zmŕtvychvstaní, ale počul len to, čo chcel počuť. Ježiša odhováral od cesty, ktorou mal ísť: „To sa ti nesmie stať!" Iné počul, iné pochopil.

Už túto nedeľu k nám prichádza pápež František. A pred nami je náročná úloha – počúvať. No nie hocako, aby sme nedopadli ako Peter. Ale počúvať tak, aby sme správne pochopili slová Svätého Otca a potom ich aj uskutočňovali. V tejto súvislosti ma potešil rozhovor (postoj.sk) s vedúcim slovenskej redakcie Vatican News Jozefom Bartkovjakom, SJ, ktorý povedal, že pápež nemá čierno-biele odpovede a vyjadrenia. Hovorí tak, aby počúvajúci musel rozmýšľať... Tak si urobme nácvik spoločného rozmýšľania.

Všimni si prvú vetu z dnešného čítania z Knihy proroka Izaiáša: „Pán, Boh, mi otvoril ucho" (50, 5). Presne o toto ide. Aby nám Boh otvoril uši. Keď sa to stane, budeme podobne ako prorok neoblomní v konaní dobra, na ktoré nám pápež poukáže.

Len sa bojím, že sme „zleniveli počúvať" (Hebr 5, 11). Našťastie náš Boh je láskavý a neváha posielať nám ľudí, ktorí sú ochotní znovu „učiť nás začiatočným prvkom Božích slov" (porov. Hebr 5, 12). Verím, že pápež je jedným z nich.

Keď nad Petrovou hlavou v dnešnom evanjeliu prehrmeli tvrdé Ježišove slová, zaznela výzva, ktorá by nás mala každý deň, v každej situácii viesť k uvažovaniu a konaniu: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho" (Mk 8, 24 – 25). Ak pozorne a správne počúvame tieto slová, nič nás nedonúti slúžiť „zlu v akejkoľvek podobe" (1 Sol 5, 22), ale budeme sa ho chrániť a robiť presne naopak – konať „dobré skutky, ktoré Boh pripravil" (Ef 2, 10).

Ako si môžeme overiť, či správne počujeme a dobre robíme? Podľa ovocia, ktoré prinášame. Základné rozlíšenie nájdeš v Liste Galaťanom (5, 19 – 23).

Už som ticho. Pozorne počúvajme Svätého Otca Františka!


Na stiahnutie

12. 9. 2021.docNávrat späť